Mirnes Nuhić, kandidat za načelnika Kiseljaka: Moj motiv je jak i stabilan Kiseljak, grad po mjeri svih građana

Novum.ba: Kandidat ste SDA Kiseljak za načelnika Općine, molim Vas da se predstavite našim čitateljima?

Za one koji me ne poznaju, zovem se Mirnes Nuhić, rođen sam 09.01.1983. godine u Sarajevu. Po zanimanju sam profesor pedagogije. Nakon završetka studija, 2007. godine zasnivam svoj profesionalni radni angažman u OŠ „Kiseljak 1“ Bilalovac na poziciji stručnog saradnika za nastavu – pedagog škole.

Novum.ba: Šta vam je bio najveći motiv pa ste prihvatili kandidaturu za načelnika i šta za vas predstavlja sama kandidatura?

Razloga je zaista mnogo, svjedoci smo stanja u kojem se nalazi naše društvo. Međutim, ono što me posebno motivisalo da prihvatim kandidaturu za načelnika je želja za promjenom, želja da dam sve od sebe za jak i stabilan Kiseljak koji će biti grad po mjeri svih građana.

Općinska organizacija SDA Kiseljak je kroz Kadrovsku komisiju i Izvršni odbor razmatrala veći broj kandidata za načelnika. Obzirom da smo mi velika stranka i da imamo mnogo kvalitetnih, obrazovanih i sposobih kolegica i kolega u svom članstvu, kandidaturu doživljavam na način da mi je ukazana velika čast da na lokalnim izborima ispred najjače bošnjačke političke stranke budem kandidat za načelnika Kiseljaka. Ponavljam, među nama je zaista mnogo kvalitetnih, sposobnih i ostvarenih osoba koje su zasigurno mogli biti kandidati za načelnika.

Novum.ba: Po čemu se razlikujete od drugih kandidata ili šta namjeravate uraditi kao načelnik?

Svaki čovjek je individua za sebe i zasigurno se razlikujemo po mnogo čemu, ali, evo, reći ćemo i po godinama. Ono što namjeravam raditi kao općinski načelnik, ukoliko mi građani Kiseljaka ukažu povjerenje, predstavio sam u svom programu rada. Cilj mi je pokrenuti sveobuhvatni razvoj općine i poboljšati kvalitet života za sve naše sugrađane, bez obzira na vjersku, nacionalnu ili neku drugu pripadnost. Svoj program sam predstavio kroz sedam poglavlja: Kapitalne investicije, Obrazovanje, Boračka zaštita, Sport i kultura, Nevladine organizacije – civilno društvo, Zaštita životne sredine, Zdravstvena i socijalna zaštita.

U okviru navedenih poglavlja djelovanja, radi naših sugrađana izdvojit ću samo nekoliko konkretnih ciljeva koje, između ostalih, namjeravam realizovati:

 • potrebno je uvesti brojne poticajne mjere za pokretanje i razvoj malog i srednjeg poduzetništva, te na taj način motivsati mlade ljude na pokretanje biznisa i ostanak u BiH
 • ubrzati i pojednostaviti procedure osnivanje malih, srednjih i velikih preduzeća,
 • smanjiti troškove registracije,
 • subvencionirati zapošljavanje i samozapošljavanje,
 • posebnim programskim pogodnostima suzbijati rad na crno i rad u sivoj zoni,
 • poljoprivredne proizvođače zaštititi unaprijed određenom otkupnom cijenom proizvoda,
 • provesti demokratske izbore u mjesnim zajednicama i iste staviti u zakonom predviđenu funkciju, kao najniži nivo lokalne samouprave,
 • omogućiti vodosnabdijevanje kvalitetnom vodom za piće na teritoriji cijele općine,
 • omogućiti značajniju pomoć porodiljama za svako novorođenče,
 • omogućiti kvalitetniju zdravstvenu zaštitu,
 • sistemski riješiti problem fiktivnog prijavljivanja u susjedne općine (omogućiti sve pogodnosti koje imaju u tim općinama),
 • općinsku administraciju učiniti bržom i efikasnijom u riješavanju konkretnih zahtjeva običnog čovjeka
 • ukinuti plaćanje ovjere dokumenata ili ga svesti na simboličnu cijenu.

Novum.ba: Ukoliko dobijete povjerenje građana, na kojim projektima će biti fokus?

Ukoliko dobijem povjerenje građana, sasvim sigurno je da će fokus načelnika i svih općinskih službi biti na zacrtanim programskim ciljevima. Ravnomjerno ćemo razvijati svaki dio općine, a ne samo njene pojedine dijelove. Najveći fokus ćemo staviti na zapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta, povećanje životnog standarda i socio-ekonomskog statusa svih građana Kiseljaka.

Novum.ba: Izborna kampanja privodi se kraju. Iako u specifičnim uslovima, prouzrokovanim korona virusom, OO SDA Kiseljak je nastojao na brojne načine promovisati svoje kandidate. Bili ste na terenu, jeste li zadovoljni reakcijom građana?

Pandemija izazvana korona virusom (Covid 19) u svim segmentima je u velikoj mjeri zakomplikovala i onako težak život naših građana. Iako u teškim uslovima, OO SDA Kiseljak, na čelu sa predsjednikom gosp. Asmerom Japaurom, šefom izbornog štaba gosp. Elvedinom Mušanovićem i svim kandidatima sa naše liste, donijela je odluku da će se kampanja za lokalne izbore 2020. godine realizovati na jedan poseban način: „Od vrata do vrata“, uz poštivanje preporuka federalnih i kantonalnih kriznih štabova, (nošenja zaštitnih higijenskih maski, distanca i smanjen broj učesnika do 100 na otvorenom). Na taj način smo bili u svakom mjestu i došli gotovo do svakog našeg sugrađana i uručili mu promotivni materijal iz kojeg je vidljivo šta je OO SDA Kiseljak u proteklom mandatnom periodu (2016-2020) radila, gdje, i koliko je to okvirno koštalo. Jako bitna činjenica koju je važno imati u vidu prilikom percipiranja i analiziranja svega je ta da se izborni rezultat sa prošlih lokalnih izbora nije u potpunosti implementirao, tj. uskraćena nam je pozicija predsjedavajućeg vijeća, zbog čega nikad nije potpisan koalicioni sporazum, te smo čitav mandat radili i djelovali iz opozicije. Vijeće je punopravno odlučivalo sa zamjenikom pedsjedavajućeg Općinskog vijeća, a da nije imenovan predsjedavajući. S tim u vezi, ostat će zabilježeno da nije poznato koga je zamjenik predsjedavajućeg mijenjao u periodu 2016-2020. godine.

Međutim, da se vratim na suštinu vašeg pitanja. Ovo je prvi put od osnivanja SDA da nismo održavali predizborne skupove poštujući preporuke kriznih štabova. Kampanja „Od vrata do vrata“ je sasvim sigirno jedan od najzahtjevnijih vidova kampanje, ali pouzdano tvrdim i najbolji, jer ste na taj način u direktnoj komunikaciji, na kućnom pragu sa svojim sugrađanima – glasačima, koji nisu krili oduševljenje našom posjetom i tom prilikom nam izražavali veliku zahvalnost za učinjeni trud i napor, ističući kako niko do sada na ovom području nije učinio nešto takvo. SDA je uvijek uz svoj narod, pa i u stanju virusa korona.

Koristim se prilikom da još jednom zahvalim našim sugrađanima što su nam sve vrijeme naših obilazaka bili podrška, što su nas dočekivali s osmijehom gdje god da smo se pojavili. Posebno želim zahvaliti svojim kolegama koji su zajedno sa mnom bili prisutni u punom kapacitetu u svakom mjestu, od početka do kraja, tj.od prve do zadnje kuće, u provođenju kampanje „Od vrata do vrata“, oni će se prepoznati, siguran sam.

Istini za volju, bilo je i pojedinačnih slučajeva krajnje nekulture i neprimjerenog ponašanja, ali to je zanemarivo u odnosu na podršku koju smo dobili.. Ukratko, prezadovoljni smo reakcijom građana i ne krijemo svoje oduševljenje, a to će , vjerujem, potvrditi i rezultati 15. novembra 2020. godine.

Još jednom, veliko hvala našim Kiseljačankama i Kiseljačanima koji su od samog početka uz nas, koji nam vjeruju i neprekidno nas podržavaju..

Novum.ba: I za kraj, šta imate poručiti građanima Kiseljaka?

Želim poručiti našim sugrađanima da obavezno izađu na izbore 15. novembra 2020. godine i glasaju za kandidate SDA Kiseljak, koja je spoj mladosti, energije i iskustva i kao takva je sasvim sigurno najjača lista za Općinsko vijeće Kiseljak.

Također, bila bi mi čast, zadovoljstvo ali i velika odgovornost da kao najmlađi kandidat za načelnika općine Kiseljak zajedno s vama, dragi sugrađani, gradim „jak i stabilan Kiseljak“.

Novum.ba

Vezano: