Post Covid - 19 rehabilitacija u Lječilištu "Reumal" Fojnica

Lječilište "Reumal" Fojnica oduvijek je pokušavalo pronaći najbolja rješenja za svoje goste i pacijente. Veliki broj pacijenata oboljelih Covid -19 virusom koji izaziva slabost cijelog organizma zahtijeva pravovremenu i pravilnu rehabilitaciju.

Covid – 19 je virus koji uzrokuje pojavu ozbiljnog akutnog respiratornog sindroma, istraživanja su pokazala da pored pluća može oštetiti krvne sudove, bubrege, srce, mokraćni mjehur, gastointestinalni trakt, nervni sistem, te dovesti do depresije i drugih kognitivnih bolesti. Virus može uzrokovati blage simptome slične gripi poput: povišene tjelesne, temperature, kašlja, otežanog disanja, bolova u mišićima i umora. U težim slučajevima javlja se teška upala pluća, sindrom akutnog otežanog disanja, sepsa i septički šok koji mogu uzrokovati smrt pacijenta. Osobe koje boluju od kroničnih bolesti podložnije su težim oboljenjima. Pacijenti koji su bili ozbiljno ili kritično bolesni i su bili hospitalizirani (duži period) mogu imati (ozbiljna) ograničenja u fizičkom, emocionalnom, kognitivnom i socijalnom funkcioniranju. Ukoliko na vrijeme ne uključimo pacijente u pravilnu rehabilitaciju nakon oboljenja, utjecaj COVID-19 na opće zdravlje i funkciju te na onaj socijalni dio tipa dugotrajni oporavak, mjeseci bolovanja na teret države samo će poskupiti tretman nakon oboljenja. Pomenute posljedice izazvane Covid – 19 virusom su razlog da se pacijenti nakon bolničkoj liječenja upućuju na rehabilitaciju u Lječilište „Reumal“ Fojnica. Nalazimo se u prirodnom okruženju, smještaj je hotelskog tipa, što je svakako dodatna motivacija i pozitivan psihološki momenat da pacijenti u ugodnijem ambijentu nastave svoj oporavak.

Sadržaj programa za Covid – 19 rehabilitaciju:

 • Pregledi specijaliste pulmologa i specijaliste fizikalne medicine, određivanje individualnog programa za svakog pacijenta ponaosob, shodno njegovom stanju i potrebi
 • Funkcionalna procjena pacijenta:
  • Skala specifičnog funkcioniranja pacijenta za određivanje zapaženih tjelesnih ograničenja u izvođenju aktivnosti svakodnevnog života
  • Borg-ova Skala za kratkoću daha i zamor koja indicira kratkoću daha i zamor kojeg osjeti pacijent
  • Saturacija kisikom u mirovanju, za vrijeme i nakon fizičke aktivnosti i terapijskih vježbi
  • Srčana frekvencija u mirovanju, za vrijeme i nakon fizičke aktivnosti i terapijskih vježbi
  • Snaga mišića donjih ektremiteta
  • Snaga mišića gornjih ekstremiteta - ručni dinamometar
  • 6-Minutni test hoda
 • Respiratorna fizioterapija koja uključuje vježbe disanja i posturalnu drenažu – tehnika pokretanja izbacivanja sekreta uz asistenciju fizioterapeuta
 • Individualne i grupne vježbe – disanja, izdržljivosti, jačanja muskulature, šetnja
 • Psihosocijalna podrška
 • Edukacija pacijenta i porodice za nastavak rehabilitacije u kući

Predlažemo da se razmotri upućivanje na produženo banjsko liječenje za određene kategorije pacijenata nakon otpuštanja sa hospitalizacije, na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja. Navedeni model koriste zemlje u širom Evrope kao i Fond zdravstvenog osiguranja RS u BiH.

LJEČILIŠTE „REUMAL“ FOJNICA

Lječilište "Reumal" Fojnica je savremeno opremljena specijalizirana ustanova za rehabilitaciju, rekreaciju, aktivni odmor i programirane sportske aktivnosti.

U Lječilištu se provodi medicinska rehabilitacija osoba svih životnih dobi kod kojih su smanjene funkcionalne sposobnosti nastale kao posljedica oboljenja, povreda ili urođenih mana.

Problemski usmjerena rehabilitacija ima za cilj prevenirati, reducirati i tretirati posljedice oštećenja, unaprijediti preostale sposobnosti pacijenta, osigurati njegovo funkcionisanje u svakodnevnim aktivnostima kao i društvenu participaciju na što je moguće višem nivou.

Lječilište Reumal danas prosječno zapošljava 320 radnika različitih zanimanja od čega samo u medicinskom sektoru, kao nosećem: 8 stalno zaposlenih ljekara (fizijatri, specijalista termalne medicine - medicinske hidrologije, ljekari opšte prakse), više spoljnih saradnika (pulmolog, kardiolog, urolog, ortoped, mikrobiolog, radiolog, psiholog), 77 fizioterapeuta, 33 medicinska tehničara, inženjeri medicinsko laboratorijske dijagnostike i medicinske radiologije, te ostalo osoblje u drugim sektorima kao što su kuhari, konobari, ekonomisti, pravnici, inženjeri itd.

Indikacije:

 • Rehabilitacija pacijenata sa reumatskim oboljenjima
 • Rehabilitacija pacijenata sa osteoporozom
 • Rehabilitacija pacijenata sa oboljenjima/povredama nervnog sistema
 • Rehabilitacija pacijenata sa tjelesnim deformitetima
 • Rehabilitacija nakon povreda mišićno–koštanog sistema
 • Rehabilitacija nakon operativnih zahvata na mišićno–koštanom sistemu
 • Rehabilitacija pacijenata sa bolestima srca i krvnih sudova
 • Rehabilitacija pacijenata nakon operativnih zahvata na srcu i krvnim sudovima
 • Habilitacija i rehabilitacija djece
 • Rehabilitacija pacijenata starije životne dobi
 • Rehabilitacija sportista

Zavidni rezultati u rehabilitaciji navedenih stanja daje nam za pravo da tvrdimo da će pacijenti nakon Covida – 19 imati najkvalitetniju rehabilitaciju u našem Lječilištu.

Svjetska konfederacija za fizikalnu terapiju (World Physiotherapy) je napravila smjernice rehabilitacije koje su kroz edukaciju naši fizioterapeuti usvojili i spremni su znanje praktično primjeniti na pacijentima.

Novum.ba

Vezano: