Općina Fojnica: Javni poziv stručnim licima

Javni poziv stručnim licima za podnošenje prijava za učešće u radu Komisije za tehnički pregled građevina za koje odobrenje za građenje izdaje Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko pravne poslove općine Fojnica

JAVNI POZIV

Novum.ba

Vezano: