Radarske kontrole za SBK

Stacionarni radari
 •  
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
Nestacionarni radari
 • PS TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 22. 02. 2020. -

  PS TRAVNIK

  08:30 do 10:30 sati ulica Šehida
  12:00 do 14:00 sati Han Bila
  16:30 do 18:30 sati Turbe
  20:00 do 22:00 sati Kalibunar-Bolnička
  23:00 do 00:00 sati Kanare-HIFA
  00:30 do 02:00 sati Donje Putićevo

 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 22. 02. 2021 -

  PS VITEZ

  15:00 do 19:00 sati R-440 Bila
  19:00 do 23:00 sati ulica K. Tvrtka

 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 22. 02. 2021. -

  PS FOJNICA

  11:30 do 13:00 sati Nadbare
  13:30 do 15:00 sati Ostružnica Polje

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 22. 02. 2021. -

  PS BUGOJNO

  08:00 do 10:00 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug
  11:00 do 13:00 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Vrbanja
  13:30 do 15:00 sati Bugojno-Novi Travnik, ulica Rostovska
  15:00 do 16:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče
  17:00 do 18:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Podgaj
  19:30 do 21:00 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Zlavast
  21:30 do 22:30 sati ulica Slobode

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 22. 02. 2021. -

  PS DONJI VAKUF

  18:00 do 20:00 sati Torlakovac
  20:30 do 23:30 sati Prusac

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 22. 02. 2021. -

  PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  14:00 do 16:00 sati ulica Gradska
  18:00 do 19:00 sati Pajić Polje

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 22. 02. 2021. -

  PS JAJCE

  09:00 do 11:00 sati M-16 Podmilačje
  11:30 do 13:30 sati M-5 Dolabije

 • PS BUSOVAČA
 • Najavljene radarske kontrole za 22. 02. 2021. -

  PS BUSOVAČA

  12:00 do 13:00 sati Bukovci
  13:15 do 14:30 sati ulica Tisovačka
  15:00 do 16:30 sati ulica 1.mart/ožujak
  16:30 do 18:00 sati Gavrine kuće

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 22. 02. 2021. -

  PS KISELJAK

  08:30 do 11:00 sati Azapovići
  12:30 do 14:00 sati A-1 Lepenica
  17:00 do 18:30 sati Draževići

 • PS NOVI TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 22. 02. 2021. -

  PS NOVI TRAVNIK

  09:30 do 11:00 sati M-16.4 Vodovod, OŠ
  12:00 do 13:30 sati R-439 Trenica, OŠ

Novum.ba

Vezano: