MUP SBK: Upozorenje o zabrani izazivanja požara

Obavještavamo građane da je u proteklom periodu prijavljeno nekoliko požara, a najčešči su oni koji su uzrokovani paljenjem korova na njivama i drugim površinama, koji nerijetko se prenesu i na šumska područja. Takvi požari obično za posljedicu imaju veliku materijalnu štetu koja se ogleda kroz uništavanje šuma na većim površinama, ali i voćnjaka. Materijalne štete su evidentne i na stambenim i pomoćnim objektima, posebno u ruralnim područjima.  

Imajući u vidu napred navedeno, apelujemo na građane da obrate pažnju na paljenje vatre u blizini navedenih područja, a posebno u vrijeme jakog vjetra koji omogućuje brzo širenje požara, što u mnogome otežava njegovo gašenje.

U saradnji sa drugim institucijama službenici policije će u narednom periodu preduzimati intenzivne mjere i radnje na otkrivanju i sankcionisanju osoba koje paljenjem korova i drugih lako zapaljivih materija u prirodi izazivaju opću opasnost za ljude i imovinu. U Krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine za ovo krivično djelo  propisana je kazna zatvora u trajanju od 3 mjeseca do 3 godine.

Ovim putem apelujemo na građane da uvaže naša upozorenja, te u slučaju da primjete požare to odmah prijave najbližoj policijskoj stanici na broj telefona 122, ili vatrogasnoj jedinici na broj 123.

Novum.ba

Vezano:

Image

Razvrstavanje otpada