Zakazana druga sjednica Općinskog vijeća Bugojno

Redovna sjednica Općinskog vijeća Bugojno  će se održati 25.2.2021. godine (četvrtak), u zgradi Općine - Kristalna sala, s početkom u 10,00 sati.

 

Dnevni red:

 

 1. Vijećnička pitanja
  2. Nacrt budžeta Općine Bugojno za 202 godinu
  3. Nacrt odluke o izvršavanju Budžeta Općine Bugojno za 202 godinu
  Izvjestilac za tačke 2. i 3.: pomoćnik općinskog načelnika za Službu za finansije i inspekcijski nadzor
  4. Raspisivanje Javnog konkursa za dodjelu stipendija za akademsku 2020.-202 godinu
  a. Prijedlog pravilnika o standardima i kriterijima za dodjelu stipendija u akademskoj 2020./202 godini
  b. Prijedlog odluke o dodjeli stipendija redovnim studentima u akademskoj 2020./202 godini
  5. Prijedlog odluke o produženju mandata upravnih i nadzornih odbora u javnim preduzećima i javnim ustanovama kojima je osnivač Općina Bugojno
  6. Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje upravnih i nadzornih odbora u svim javnim preduzećima i javnim ustanovama kojima je osnivač Općina Bugojno
  Izvjestilac za tačke 4., 5. i 6.: Haris Haznadarević, predstavnik Službe za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu
  7. Imovinska pitanja
  a. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za proširenje postojećeg puta na lokalitetu Rostova
  b. Prijedlog odluke o prodaji neposrednom pogodbom firmi Geko-Gradnja d.o.o. Bugojno gradskog građevinskog zemljišta vlasništvo općine Bugojno
  c. Prijedlog odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta putem Javnog oglasa
  Izvjestilac za tačku 7.: općinski načelnik
  8. Davanje svečane izjave općinskog pravobranioca i zamjenika općinskog pravobranioca

Novum.ba

Vezano: