KISELJAK//Javna rasprava u postupku izdavanja okolišne dozvole

Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak u suradnji sa investitorom P.G. BULUT MILK iz Kiseljaka, poziva sve zainteresirane subjekte  i nevladine organizacije da uzmu učešće u  JAVNOJ RASPRAVI   u postupku izdavanja okolišne dozvole za „FARMU MUZNIH KRAVA“ u mjestu  Han ploča investitora P.G. BULUT MILK iz Kiseljaka.

Javna rasprava će se održati u prostorijama Općinske vijećnice u Kiseljaku dana 11. 3. 2021. godine s početkom u 12,00 sati.


Novum.ba

Vezano: