Kiseljak: Predavanje na temu „Zagađenje zraka i vode“

U okviru projekta Digitalno novinarstvo – ECO policija održano je drugo predavanje za edukacije mladih eko policajaca. Tema predavanja je bila „Zagađenje zraka i vode“, a predavač je bio Nijaz Drinić, aktivista za zaštitu okoliša i predsjednik ekološkog udruženja „Zeleni rast“.

Predavanje je održano u prirodnom ambijentu, tačnije na lokalitetu Gromiljak koji je nekad bio deponija drvnog otpada (pilote i kore od drveta), a danas je uređen park u privatnom vlasništvu Šukrije Melezovića ali je dostupan i posjetiocima.

Cilj ovog predavanja je da se omladini ukaže na značaj zaštite zraka i voda, poseno vode, ako uzmemo u obzir nestašicu vode kao posljedicu velikih suša.

Akcenat je stavljen na akcije koje svaki pojedinac treba svakodnevno usvojiti i praktikovati.

Nakon predavanja, mladi ekolozi su iskoristili lijep sunčan dan i užuvali u ljepotama prirode.

Novum.ba

Vezano: