Otvorena Godišnja konferencija "Misli o prirodi!": Potrebno je posvetiti pažnju okolišu

Otvorena je Godišnja konferencija "Misli o prirodi!" Centra za promociju civilnog društva (CPCD). Cilj je ukazati na to kako je više nego ikada potrebno posvetiti pažnju okolišu.

"Svjesni smo da izbija sve veći broj požara i da su vodeni resursi ugroženi. Neophodno je da budemo ozbiljni i odgovorni i da sačuvamo ovo što imamo. Voda je nafta u budućnosti. Važno je pokazati da zajedno možemo sve: predstavnici vlasti, nevladinih organizacija, medija i donatora", poručila je Aida Daguda, direktorica Centra za promociju civilnog društva.

Projektna menadžerica Dajana Cvjetković navela je da se kroz ovaj projekat trude da procese koji se najviše tiču građana i građanki, ali i drugih aktera društva, spuste na lokalni nivo i podijele odgovornosti na način da svako bude svjestan svoje uloge, ali i da doprinese rješavanju određenih problema. Naglasila je da najvažniju ulogu u ovim procesima imaju lokalne organizacije civilnog društva.

O značaju zaštite okoliša govorila je i ambasadorica Švedske u BiH Johanna Strömquist, izdvojivši ovu temu kao jedan od prioriteta Ambasade.

"Izazovi s kojima se suočavamo u oblasti zaštite okoliša ne zaustavljau se na granicama i zato zahtijevaju zajedničko djelovanje. Vlada Švedske radi s organima vlasti na svim nivoima kako bi se pobrinuli da zrak, voda i vazduh budu čisti. Podržavamo rad na izradi cjelodržavne strategije, kao i akcionih planova, ali također radimo i na konkretnim projektima koji se odnose na energetsku efikasnost i pročišćavanje voda. Podržavamo rad CPCD-a na podizanju svijesti o važnosti ovih pitanja", kazala je.

Prisutnima se na otvaranju konferencije obratio i ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Enver Hadžiahmetović, ističući kako je Ministarstvo svjesno izazova sa kojima društvo suočava kada je u pitanju okoliš, te zahvaliviši CPCD-u i civilnom društvu u opšte na njihovom doprinosu u rješavanju istih.

Dvodnevna Godišnja konferencija "Misli o prirodi!" će u okviru osam panela ugostiti oko 40 osoba koje su na različite načine učestvovale u projektu - predstavnike devet Eko HUB-ova osnovanih i finansiranih u okviru projekta, neke od korisnika grant sredstava "Misli o prirodi!", novinara, mladih, škola koje su učestvovale u projektu i druge.

Novum.ba/Klix

Vezano: