U Centru za kulturu općine Travnik održana druga "Svečana dodjela nagrada Centra"

U Centru za kulturu općine Travnik sinoć je održana druga "Svečana dodjela nagrada Centra."

Rukovođeni jasnom vizijom da postanemo istinski centar kulturnih zbivanja u gradu i šire, inicijator i aktivan sudionik kulturnog života koji će pridonijeti u stvaranju kvalitetnijeg društvenog okruženja te dati vlastiti pečat identitetu grada i šire regije, kreirali smo manifestaciju sa ciljem da izdvojimo rezultate tokom godine u određenim programskim sadržajima, te damo pečat vrijednosti umjetničkim programima i sadržajima koji su se održali u Centru za kulturu Općine Travnik tokom godine.

Specifična sama po sebi, godina 2020. donijela je mnoge izazove za sve sektore, pa tako i za kulturu. Kao uposlenici Centra uložili smo maksimalne napore sa ciljem ostvarivanja misije ustanove koja se odnosi na stvaranje preduslova za kontinuirano organizovanje kulturnih programa prilagođenih svim uzrastima, uz saradnju sa svim kulturno-obrazovnim institucijama, nevladinim organizacijama i drugim javnim ustanovama, uz težnju kako kvantitetu, tako i kvalitetu istih.

Upravo ova manifestacija "Svečana dodjela nagrada Centra" jeste prilika da se podsjetimo dijela kulturnih programa i sadržaja koji su obilježili tu godinu, te da se istaknu vlastiti programski sadržaji Centra, manifestacije i festivali poput: "Travničke večeri", "Ogledalo svijeta u očima djeteta", "10 za 50", "Veseli snježni Travnik", "Acoustic fest Travnik", "Kreativni raspust" i dr.

- U godini 2020., nominacije su se, po ocjeni stručnog žirija i publike, birale u četiri kategorije:

-NAJBOLJI KNJIŽEVNI, LIKOVNI, EDUKATIVNI I OSTALI PROGRAMI ZA 2020.

-NAJBOLJA POZORIŠNA PREDSTAVA ZA 2020.

-NAJBOLJI KONCERT ZA 2020.

-NAJBOLJA MANIFESTACIJA/FESTIVAL ZA 2020.

U skladu sa vremenom u kojem živimo, ove godine ustanovljena je posebna kategorija, a ona se odnosi na ONLINE programe.

Stručni žiri rukovodio se određenim kriterijima.

Shodno navedenom nagrađeni prema kategorijama za 2020. godinu su:

NAJBOLJE PREDSTAVE za 2020. godinu:

- „Šapat šume“, baletna predstava-produkcija: Muzički atelje u BiH

- „Kakva ti je žena, takav ti je život“, komedija - autor i izvođač: Dragan Marinković Maca

- „Hadžera“, multimedijalni performans - produkcija: JU „Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo“

NAJBOLJI KONCERT za 2020. godinu:

- Koncert klasične muzike - izvođači: Benjamin Ribić i Nikola Radić

- „Svečani koncert“ - izvođač: Duvački/puhački orkestar Travnik, Muzičko društvo Travnik

NAJBOLJE MANIFESTACIJE/FESTIVALI za 2020. godinu:

- „Andrićevi dani 2020.“ - kulturna manifestacija, produkcija JU „Gradska biblioteka Travnik“, u saradnji sa drugim javnim ustanovama, udruženjima građana

- „Dani šejha Abdulvehhaba Ilhamije Žepčaka 2020.“ - kulturna manifestacija, produkcija Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ - Općinsko društvo Travnik

NAJBOLJI KNJIŽEVNI, EDUKATIVNI I DRUGI PROGRAMI za 2020. godinu:

- „A Nurija veli...“, autor: akademik Abdulah Sidran

- „Bulaja - posljednji hipik“, premijera dokumentarnog filma - produkcija: Fotomedia, autori filma su Orhan Ganibegović i Taik Ganić

- „Povedi, razvedi kolo djevojko“, izložba fotografija u povodu 45 godina rada, produkcija: Kulturno-umjetničko društvo „Borac“ Travnik

NAJBOLJI ONLINE PROGRAM za 2020. godinu:

- Online radionice i izložbe radova nastalih u vrijeme lockdown-a - produkcija Škola slikanja „Nek Art“

- „TRAVNIK, TO JE MOJ GRAD“, online verzija pjesme i spota nezvanične himne Travnika - produkcija: Centar za kulturu općine Travnik

Nagrađeni koji nisu mogli prisustvovati, poslali su zahvale putem video linka.

Hvala prisutnima za prelijepu noć. Hvala gostu večeri Amel Curic, istakli su iz JU Centar za kulturu Travnik.

Novum.ba

Vezano: