Svjetski dan rijeka

Svjetski dan rijeka se obilježava se od 2005. Kanađanin, Mark Angelo, je bio pokretač obilježavanja dana rijeka. Od tada se ovaj dan obilježava četvrte nedjelje svakog septembra kada se prisjećamo mnogostrukog značaja rijeka, nastoji se povećati svijest javnosti i podstiče se što bolje upravljanje rijekama širom svijeta,

Ovaj dan bi trebao da skrene pažnju na brojne opasnosti koje prijete rijekama kao osnovnim vodnim resursima. Čovjek svojim svjesnim i nesvjesnim djelovanjem u najvećoj mjeri vrši uništavanje rijeka. Njihovim zagađivanjem dolazi do ugrožavanja i izumiranja biljnog i životinjskog svijeta rijeka, ali i nestašice pitke vode koja bi u budućnosti mogla predstavljati ogroman problem.

Na dan rijeka se održavaju mnoge akcije njihovog čišćenja, brojni događaji koji uključuju provođenje vremena na rijekama i uživanje u njihovoj ljepoti. Ruku na srce, to ne bi trebala biti praksa na samo ovaj dan.

Naša država je jedna od bogatijih što se tiče vodnog potencijala, pa se za nju može reći da je zemlja rijeka. Bosna i Hercegovina je poznata po čistim i netaknutim rijekama sa mnogobrojnim vodopadima iznimne ljepote. Da bi to tako i ostalo neophodno je više brinuti o rijekama.

Novum.ba

Vezano: