Isplata invalidnina za februar 2022.godine

Federalno ministarstvo financija – finansija je osiguralo sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nosioce ratnih priznanja, za februar 2022. godine, u ukupnom iznosu od 26.047.890,55 KM.

Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina (tuđa njega i pomoći) i invalidnina za civilne žrtve rata u ukupnom iznosu od 13.125.882,10 KM.

Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni prema bankama.

Novum.ba

Vezano: