Građani Kreševa u znak protesta i upozorenja na tri sata blokirali tvornicu vapna

“S obzirom na to da smo tokom blokade dobili obavijest da će do kraja mjeseca maja biti izvršena pljenidba imovine u kamenolomu i Tvornici vapna, odlučili smo da sačekamo 26.05. kako bismo vidjeli da li će time zvanično biti zaustavljen nelegalan rad Tvornice vapna. Nakon toga, ništa nas više neće zaustaviti, izlazimo na ulicu i nećemo se pomjeriti dok se u potpunosti ne zaustavi nelegalan rad Tvornice vapna, kao što se ne bismo pomjerili ni danas da nismo dobili informaciju o zaplijeni imovine.”, navodi se u danas objavljenom saopštenju za javnost Kreševskog građanskog pokreta.

50 zabrinutih građana Kreševa su danas, u skladu sa obećanjem, izašli na ulice i blokirali Tvornicu vapna koja radi bez važećih dozvola i ugrožava život i zdravlje građana. Naime, 20. februara istekla je okolinska dozvola za Tvornicu vapna, a da je bez obzira na to, Tvornica vapna nastavila sa svakodnevnim radom. Tokom blokade dobili su kopiju sudskog naloga da će 26.05. Tvornici vapna biti zaplijenjena imovina zbog čega su građani zaustavili blokadu pristupnog puta.

“S obzirom na to da smo tokom blokade dobili obavijest da će do kraja mjeseca maja biti izvršena pljenidba imovine u kamenolomu i Tvornici vapna, odlučili smo da sačekamo 26.05. kako bismo vidjeli da li će time zvanično biti zaustavljen nelegalan rad Tvornice vapna. Nakon toga, ništa nas više neće zaustaviti, izlazimo na ulicu i nećemo se pomjeriti dok se u potpunosti ne zaustavi nelegalan rad Tvornice vapna, kao što se ne bismo pomjerili ni danas da nismo dobili informaciju o zaplijeni imovine. Svakim danom je sve teže disati i živjeti u takvom okruženju, mi se svakodnevno obraćamo nadležnoj inspekciji te ih pozivamo na reakciju. Bez obzira na poslane dokaze o nelegalnom radu Tvornice vapna, od inspektora smo dobili odgovor da oni znaju za taj slučaj i da i sami imaju problem sa tom kompanijom, ali nismo dobili odgovor kada će izaći i po hitnom postupku zaustaviti nelegalan rad ove Tvornice vapna koja ugrožava naše živote.”, ističe Davor Nujić, predstavnik Kreševskog građanskog pokreta.

Građani Kreševa su istakli sve nepravilnosti koje su uočili u ovom slučaju počev od toga da firma BFS d.o.o. nije ispoštovala zakonski okvir od 90 dana za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za rad Tvornice vapna kao i da Federalno ministarstvo okoliša i turizma još uvijek nije građanima dostavilo obavijest koju je Ministarstvo trebalo uputiti nadležnom inspektoratu s obzirom na to da investitor nije podnio Zahtjev za obnovu okolinske dozvolu u zakonski propisanom roku. Još jedna od uočenih nepravilnosti jeste da na javnom uvidu nije bila priložena sva zakonom propisana dokumentacija. Osim toga ova tvornica vapna proizvodi krečnjak dopremljen iz kamenoloma u vlasništvu iste firme koju je inspekcija zatvorila i donijela Rješenje 31.1.2019. o zabrani obavljanja rudarskih radova. Podsjetili su da se unatoč ovoj zabrani, i zabrani vodnog inspektora, radovi i dalje odvijaju neometano i to, najčešće u noćnim satima. Naglašeno je da je ova tvornice vapna kršila ne samo mjere iz prethodne okolinske dozvole koje bi trebale zaštiti okoliš, već se ugrožava i lokalno stanovništvo i genski fond tog područja te da je i Federalni vodni inspektor u septembru 2021 godine izrekao rješenje kojim se zabranjuje upotreba objekta i pogona koji se koriste u svrhu prerade mineralnih sirovina krečnjaka i dolomita, a iz tih objekata se vrši ispuštanje tehnološko otpadne vode i koriste se bez vodne dozvole sa lokacije „Rastovice i Krčevine“.

Podsjećamo da se čeka odluka Federalnog ministarstva okoliša i turizma o izdavanju nove okolinske dozvole za Tvornicu vapna u Kreševu. Federalno ministarstvo okoliša i turizma je krajem februara organizovalo javnu raspravu na kojoj su građani iznijeli svoj stav da se nova (obnovljena) okolinska dozvola ne treba izdati jer se mjere iz iste ne poštuju i ugroženo je zdravlje lokalnog stanovništva kao i okoliš. Smatraju da je potrebno uraditi Studiju procjene utjecaja na okoliš zbog zagađenja i štetnog djelovanja po životnu sredinu i lokalno stanovništvo.

Mi ponavljamo da nećemo odustati – iskoristit ćemo sve mogućnosti u ostvarenju svog cilja – nećemo stati dok se rad kamenoloma i Tvornice vapna u Kreševu ne dovede u okvire zakona.

Novum.ba

Vezano: