BUSOVAČA: Danas će u predjelu Zahora biti zasađeno 2500 sadnica

Da li znate da godišnje nestane prosječno 13 miliona hektara šume, što je jednako veličini Portugala. Nestanak šuma može ugroziti cijeli ekossistem i živote svakog živog organizma na zemlji. Svi mi zajedno možemo doprinijeti očuvanju i obnavljanju šuma. Naš doprinos će biti sadnja 2500 sadnica, a samo jedno stablo godišnje proizvode čak 9 900 kg kisika.

Pošumljavanje se realizuje u saradnji sa šumarijom Busovača, prijateljima iz Vijeća mladih općine Busovaca, MSŠ Busovača, Mreže mladih, i ACCESS programa.

Novum.ba

Vezano: