Kamenolom u Kreševu zapečaćen zbog neposjedovanja vodne suglasnosti

Federalni vodni inspektor je, zbog neposjedovanja vodne suglasnosti, zapečatio kamenolome Rastovice i Krčevine u Kreševu što će trajati sve do pribavljanja vodne dozvole Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo.

Ova odluka je uslijedila nakon što je Kreševski građanski pokret uputio zahtjev za inspekcijski nadzor zbog zamućenje potoka uslijed rada kamenoloma. Naime, predstavnici Kreševskog građanskog pokreta već mjesecima ukazuju na nepravilnosti u radu  kamenoloma u Kreševu.

“S obzirom na to da su u pitanju kamenolomi koji godinama ignoriše odluke nadležnih institucija, pozdravljamo odluku Federalnog vodnog inspektora da zapečati kamenolome Rastovice i Krčevine kojim je Rudarsko geološka inspekcija SBK u više navrata zabranjivala rad do pribavljanja potrebnih dozvola, ali bez obzira na sve inspekcijske zabrane, kamenolomi su nastavljali sa radom i ugrožavanjem nas, mještana, kao i okoline. Rješenjem rudarsko – geološke inspekcije Ministarstva Gospodarstva SBK iz 2019. godine zabranjeno je gospodarskom društvu BFS d.o.o. obavljanje bilo kakvih rudarskih poslova na lokalitetima Rastovica i Krčevine do pribavljanja odobrenja za istraživanje i eksploataciju te ostala odobrenja propisana Zakonom o rudarstvu. Međutim, to se nije poštovalo.  Posebno ističemo da su zbog neposjedovanja dozvola kamenolomi bili i ranije zapečaćeni od strane kantonalne inspekcije ali je investitor samoinicijativno nastavio sa radom i uklonio pečat zbog čega je podnesena i krivična prijava. Sada su zapečaćeni od strane od strane Federalnog vodnog inspektora i nadležnost policije je da ih čuva zbog čega ih pozivamo da prate situaciju na terenu i ne dozvole skidanje pečata koje predstavljanja ozbiljno kršenje zakona. Osim toga i mi ćemo stalno pratiti situaciju na terenu, jer se kršenje zakona i uništavanje našeg zdravlja mora zaustaviti”, ističu predstavnici Kreševskog građanskog pokreta.

Podsjećamo da je predstavnicima Kreševskog građanskog pokreta u aprilu ove godine na sastanku sa ministrom privrede Srednjobosanskog kantona kao i Glavnim kantonalnim inspektorom za rudarstvo  i pomoćnikom ministra za rudarstvo SBK zvanično potvrđeno da firma BFS d.o.o. ne poštuje odredbe iz Ugovora o koncesiji, te da Ministarstvo privrede SBK ima potraživanje od ove firme za koncesiju u iznosu preko 177.000 KM.

U skladu sa svim tim, na kraju sastanka je zaključeno da je jedino rješenje raskid koncesionog ugovora te da se na nekoj od narednih sjednica Vlade SBK raspravlja o raskidu istog.

Koncesioni ugovor još uvijek nije raskinut čak ni nakon što je Kreševski građanski pokret uputio otvoreno pismo premijeru i ministrima Vlade SBK u kojem ih poziva da na narednoj sjednici Vlade SBK pokrenu proceduru raskida koncesionog ugovora za kamenolome Rastovice i Krčevine u Kreševu, jer je u više segmenata prekršen koncesioni ugovor koji je Ministarstvo privrede SBK potpisalo.

Novum.ba

Vezano: