Vitez:Prezentiran projekt regulacije dijela korita Lašve te izgradnja šetališta i biciklističke staze uz rijeku

U Općini Vitez prezentiran je projekt regulacije korita rijeke Lašve od novog mosta kod Općine do Vonkovog mosta te izgradnja šetališta i biciklističke staze uz rijeku Lašvu u sklopu regulacije spomenutog korita.

Zbog sve učestaliji prirodnih nesreća i neuređenosti korita rijeke Lašve na navedenom području Općina je pokrenula proceduru izrade „Glavnog projekata regulacije dijela rijeke Lašve i izgradnje šetališta i biciklističke staze u dužini od 1 500 metara“.

Na prezentaciji koja je održana u Vitezu detaljno je pregledana svaka dionica rijeke Lašve uz pomoć situacije, te normalnih i poprečnih profila duž dionice rijeke. Predložena lokacija biciklističke i pješačke staze nalazi se na lijevoj obali rijeke Lašve gdje bi trebao biti postavljen i urbani mobilijar predviđen za šetnice. Uz šetnicu i regulaciji rijeke Lašve koja bi se trebala sastojati od tri normalna profila širine korita 20 metara definirano je projektno rješenje za regulaciju i dijela potoka Lupnica te potrebna gradnje novog pješačkog  mosta u Starom Vitezu na stacionaži 0+300.00m jer postojeći most ne zadovoljava potrebnu visinsku kotu.

Prezentaciju je vodio direktor poduzeća Higracon d.o.o. Armin Hadžialić, a nazočni su bili načelnik Boris Marjanović, predsjednik Općinskog vijeća Hidajet Sivro te pomoćnici načelnika.

Poduzeće Higracon d.o.o. nakon ove prezentacije, uz konzultacije s predstavnicima Općine Vitez, nastavit će aktivnost na izradi konačne verzije projekta koji će predstavljati temelj za aktivnosti Općine na osiguravanju financijskih sredstava nužnih za početak gradnje.

Novum.ba

Vezano: