Održana 17. redovna sjednica Općinskog vijeća Vitez

U dvorani Općine Vitez danas je održana 17. redovita sjednica Općinskog vijeća Vitez na kojoj je razmatrano osam točaka dnevnog reda.

Sjednica je počela usvajanjem zapisnika o radu 16. sjednice Općinskog vijeća održane 26.10.2022.godine, odgovorima na vijećnička pitanja i vijećničkim pitanjima, nakon čega je usvojeno Izvješće o izvršenju Proračuna i utrošku proračunske pričuve općine Vitez za period od 1.1. do 30.9.2022.godine.

Također, na današnjoj sjednici razmatran je i Nacrt proračuna općine Vitez za 2023. godinu, a Nacrt je usvojen u iznosu od 10,277,000 KM. O Nacrtu proračuna općine Vitez za 2023.godinu vodit će se javna rasprava do 12.12.2022.godine.

Na 17. sjednici Općinskog vijeća usvojen je Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Plan otklanjanja nepravilnosti utvrđenih Izvješćem o financijskoj reviziji Općine Vitez za 2021. godinu, Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o dodjeli poslova izgradnje i rekonstrukcije vodovodnih i kanalizacijskih sistema (JKP „Vitkom“-u d.o.o. Vitez) te Prijedlog odluke o produženju roka važenja Odluke o usvajanju prostornog plana općine Vitez. K znanju je primljena Informacija o stanju iz oblasti braniteljsko-invalidske skrbi općine Vitez za 2021. godinu.

Nakon što je na prošloj sjednici usvojena Strategija razvitka Općine Vitez na današnjoj sjednici usvojen je nacrt još jednog strategijskog i dugoročnog dokumenta i to Nacrt Strategije komuniciranja općine Vitez za period od 2023.-2030. godinu.

Imajući u vidu kako 14.1.2022. godine ističe mandat članovima Općinskog izbornog povjerenstva donesena je i odluka o objavi javnog natječaja za imenovanje pet članova Izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice Vitez.

„Možemo konstatovati da je izvršenje Budžeta usvojeno u potrebnom roku, bez većih primjedbi, a iznesene primjedbe su se odnosile na kašnjenje kapitalnih projekta na prostoru naše općine. Procedure su provedene na vrijeme, ali imamo kašnjenja kada su u pitanju izvođači radova za poslove koje su dobili na tenderima. Samom činjenicom da Budžet za 2023. pokušavamo usvojiti u 2022. godini idemo u prilog da tendere i javne pozive raspišemo na vrijeme da bi u konačnici suzili prostor za neželjena kašnjenja u izvođenju radova“, rekao je predsjednik OV Vitez Hidajet Sivro te pozvao javnost da se uključi u javnu raspravu po prijedlogu Budžeta za 2023. godinu.

„Općinsko vijeće je danas usvojilo i plan uklanjanja nepravilnosti iz izvještaja finansijske revizije. Ovo je potpuna saradnja općinskog načelnika, općinskog vijeća sa institucijama i odborom za reviziju te smo sigurno jedna od privih općina koja je u ovako rekordnom roku prihvatila da rješava probleme i postiže još bolje i pozitivnije rezultate“ zaključio je Sivro.

Novum.ba

Vezano: