U subotu predavanje na temu “Rak grlića maternice”

Pozivamo Vas na predavanje  koje će se održati 04. februara/veljače – Svjetskog dana borbe protiv raka  na temu “Rak grlića maternice” – Irma dr.Huskić Kico, specijalizantica ginekologije opstetricije s početkom u 18:00 sati u prostorijama Udruženja “DONNA” Bugojno u ul. Sultan Ahmeda br.84 – zgrada JU Centra za socijalni rad Bugojno

Svake godine, 04. februara/veljače obilježava se Svjetski dan borbe protiv raka, čiji je cilj podići svijest o prevenciji, dijagnosticiranju i mogućnostima liječenja ove globalne epidemije modernog doba.

Od malignih neoplazmi u svijetu godišnje umire oko 9,6 miliona ljudi, te rak predstavlja drugi uzrok smrtnosti. Jedna od šest umrlih osoba umire od raka. Predviđanja su da će do 2030. taj broj narasti na 13,2 miliona, dok će broj oboljelih biti 21,7 miliona ljudi godišnje.

Po podacima Svjetske zdravstvene organizacije, maligne neoplazme pluća, prostate, debelog crijeva, želuca i jetre najčešći su tipovi kod muškaraca, dok su maligne neoplazme dojke, bronha i pluća, grlića i tijela maternice i štitnjače najčešći kod žena.

Između 30% i 50% smrti od malignih neoplazmi moglo bi se spriječiti adekvatno promjenom ponašanja i preventivnom zdravstvenom zaštitom.

Preporuke za smanjenje ključnih faktora rizika mogu pomoći u prevenciji malignih neoplazmi:

– Prestanak pušenja

– Ne izlagati se duhanskom dimu u svom domu ili na radnom mjestu,

– Održavati prikladnu tjelesnu težinu,

– Hraniti se zdravo,

– Vježbati i kretati se,

– Ako konzumirate alkohol, smanjite unos i budite umjereni,

– Zaštita od UV izlaganja, naročito djece i osjetljivih skupina

– Zaštita od profesionalnih faktora rizika na radnom mjestu

– Cijepljenje djece protiv hepatitisa B (novorođenčad)

– Žene mogu dojenjem i ograničavanjem trajanja hormonske nadomjesne terapije smanjiti svoj rizik nastanka raka

– Sudjelovanje u programima za rano otkrivanje raka debelog crijeva (muškarci i žene), dojke (žene) i vrata maternice (žene).

Faktori rizika:

– nepromjenljivi faktori rizika ( genetika, spol, godine) koji čine 10%

– promjenljivi faktori rizika, koji čine 90%, od kojih su najvažniji:

Visok procenat pušača (44,1% odraslih od čega 56,3% muškaraca i 31,6% žena)
Nepravilna nezdrava ishrana sa 21,2% gojaznih u odraslom stanovništvu od čega 19,1% muškaraca i 23,3% žena.
Visoka izloženost pasivnom pušenju koju potvrđuje oko 60 % djece i odraslih
Izloženost aerozagađenju sa polutantima PM2,5, PM10, PAH
Djelovanje kancerogenih zagađivača okoliša sa zagađanjem vode, zraka, tla
Profesionalni rizici na radnom mjestu
Izloženost UV zracima
Infekcije (HPV, hepatitis B,C, helicobacter pylori)
Prioritetne intervencije

Edukacija i informisanje stanovništva sa ciljem samokontrole, samozaštite, promjene ponašanja i smanjenja faktora rizika
Rano otkrivanje malignih neoplazmi putem organiziranih sistemskih skrininga koje treba obuhvatiti barem 75% populacije i rana dijagnostičkih oboljenja
Dostupna terapija multidisciplinarnog tipa (operativni tretman, lijekovi, hemoterapija, radioterapija)
Dostupna i efikasna palijativna njega sa ciljem poboljšanja kvaliteta života pacijenata i njihove porodice.

Novum.ba/Bug.ba

Vezano: