Učenici Druge osnovne škole Bugojno posjetili Općinski sud u Bugojnu

Učenici devetog razreda Druge osnovne škole Bugojno posjetili su Općinski sud u Bugojnu i razgovarali sa predsjednicom  i sekretarom Suda. Svrha ove posjete je bila da se učenici koji rade projekt za takmičenje u okviru predmeta Demokratija i ljudska prava upoznaju sa implementacijom rada za opće dobro na slobodi u našem Kantonu. Predsjednica je učenike upoznala da na području ovog Kantona još nije moguće izvršiti kaznu zatvora kao rad za opće dobro na slobodi, budući da nadležno Kantonalno ministarstvo pravde  nije završilo obaveze predviđene Pravilnikom o izvršenju ovog rada, odnosno još nisu sklopljeni ugovori sa poslodavcima kod kojih bi se ovaj rad izvršavao. Istaknuto je  da bi ovaj način izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija moga donijeti mnogostruke koristi  za ostvarenje svrhe kažnjavanja, ali i za lokalne zajednice, koju korist su učenici prepoznali izabravši ovu temu.

Potom su učenici upoznati sa teškim posljedicama izvršenja krivičnih djela iz glava Krivičnog zakona FBiH  protiv sigurnosti javnog prometa i protiv zdravlja ljudi posebno  zloupotrebe opojnih droga, sve u svrhu podizanja njihove svijesti o pogubeljnosti ovakvih krivičnih djela.

Učenicima Bektaš Mehi, Muhić Berini, Škanro Harisu, Behlić Tajmi i Isak Ajli zahvaljujemo na posjeti i želimo uspjeh na predstojećem takmičenju – istakli su iz Općinskog suda u Bugojnu.

Novum.ba/Bug.ba

Vezano: