MUP SBK prima novih 137 kandidata za početni čin "policajac"

Javni oglas za izbor kandidata za školovanje na Policijskoj akademiji u Sarajevu

Novum.ba/Dnevni avaz

Vezano: