Produžen rok za dostavu prijedloga logotipa za Turističku zajednicu Općine Travnik

Iz Turističke zajednice Općine Travnik oavještavju da se rok za dostavu prijedloga logotipa za Turističku zajednicu Općine Travnik produžava zbog malog broja prijava u skladu sa pozivom da bi se iz kvantiteta prijedloga mogao izvršiti kvalitativna selekcija.

Novi rok za dostavu prijedloga rješenja je do petka, 15.09.2023.g. do 15,00 sati.

Na osnovu člana 35 Statuta Turističke zajednice Općine Travnik (Službene novine Općine Travnik broj:18/22), Odluke direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Travnik broj: 02TUTZ-8/23 od 03.06.2023.g. o raspisivanju poziva za izradu logotipa općine Travnik kao turističke destinacije, raspisuje se:

JAVNI POZIV

ZA IZRADU LOGOTIPA TURISTIČKE DESTINACIJE TRAVNIK

Turistička zajednica Općine Travnik raspisuje javni poziv za izradu logotipa.

Ovim putem pozivamo zainteresirane na sudjelovanje na natječaju za izradu rješenja logotipa koji će se koristiti u marketinškim aktivnostima turizma općine Travnik. Predmet Javnog poziva je izrada idejnog grafičkog rješenja logotipa.

Pravila natječaja:

 1. Na konkursu se mogu prijaviti i sudjelovati pravna i fizička lica koja se bave grafičkim dizajnom i sličnim zanimanjima.
 1. Logotip ne mora nužno sadržavati elemente ili simbole općine Travnik. Idejno rješenje ne mora biti usko povezano s prirodnim i drugim resursima općine Travnik.
 1. Idejno rješenje logotipa mora biti originalan rad prijavljenih.
 1. Idejna rješenja ne smiju sadržavati niti uvrijediti svjetonazorsku, vanjsku, vjersku, kulturnu, političku, nacionalnu ili druga opredjeljenja.
 1. Predloženi radovi se ne vraćaju. Autorska i druga prava za izabrani rad trajnog prelaza u vlasništvo Turističke zajednice Općine Travnik.
 1. Turistička zajednica Općine Travnik sa izabranim radom stiče pravo korištenja u bilo kojem obliku, bez vremenskih ograničenja i bez obaveza isticanja imena autora.
 1. Turistička zajednica Općine Travnik zadražava pravo na eventualne korekcije rješenja zajedno iu saradnji sa pobjednikom natječaja.
 1. Svaki autor/ica ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju s više radova, ali ne više od 3 prijedloga.
 2. Izabrano rješenje će biti nagrađeno u iznosu od 1.000,00 KM.
 1.  Ocjenjivanje radova bit će povjereno izabranoj komisiji ispred Turističke zajednice Općine Travnik za izbor najboljih rješenja.
 1. Izabrano rješenje koje se odabere koristit će za isticanje Općine Travnik kao turističke destinacije.
 1. Autor čiji rad bude izabran, obavezan je dostaviti pripremu za logotip i knjigu standarda u štampanom i adekvatnom elektronskom formatu i dr. po potrebi.
 1. Pobjednik na konkursu će komisija predstaviti svoj rad i sklopiti autorski ugovor sa Turističkom zajednicom Općine Travnik.
 1. Prije sklapanja ugovora pobjednik na konkursu će dostaviti ovjerenu izjavu o odgovornosti za svoj rad.
 1. Idejna rješenja trebat će dostaviti organizator natječaja sa ličnim podacima (ako je fizička licenca), naziv organizacije i ID broj (pravne lice), adresa, kontakt tel. i e-mail adresu, zatim idejno rješenje u PDF formatu uz specifikaciju izrade (boja, oblik, format), štampanu verziju u A4 formatu u boji i crno/bijelo i kratko obrazloženje ne duže od 300 riječi.
 1. Idejna rješenja dostavljaju anonimno jedinstvenom šifrom.
 1. Prijavljeni radovi moraju ispunjavati sljedeće uvjete i kriterije koji će se uzeti u obzir prilikom evaluacije i odabira najboljih rješenja:

– prijedlog grafičkog dizajna – logotip mora biti izrađen u vektorskom formatu

– dizajn logotipa mora biti originalni rad autora/ice

– logotip treba prezentirati u boji i crno/bijelo

– inovativnost i originalnost predloženog rješenja mora biti u skladu s temom javnog poziva

 1.  U slučaju da niti jedno idejno rješenje ne bude prihvaćeno od strane komisije, javni poziv će biti ponovljen.
 1. Turistička zajednica nema nikakvih financijskih ili drugih obaveza prema prijavljenim licima ili organizacijama koje nisu pobijedile na natječaju.
 1. Svi sudionici će dobiti obavijest o rezultatima na e-mail.
 1. Javni poziv je otvoren najkasnije do ponedjeljka, 24.07.2023.g. do 15,00 sati.
 1. Svi zainteresovani trebaju preuzeti prijavni paket (prijavni obrazac i smjernice za izradu logotipa turističke destinacije Travnik). Kontakt za preuzimanje prijavnog paketa je mob. br. 061 187 387
 2. Prijava i slanje idejnog rješenja (svakog idejnog rješenja posebno) šalje se isključivo poštom i na protokol Općine Travnik putem 2 (dvije) koverte (stavka 15).

a) u prvoj koverti je potrebno dostaviti:

-stik u kojem su file-ovi rješenja u pdf formatu u boji i crno/bijelo (2 fajla – pod nazivom sifra_u boji.pdf i sifra_crnobijelo.pdf) i štampana verzija na A4 formatu u boji i crno/bijelo (2 dokumenta gdje je iznad rješenja obavezno je potrebno navesti šifru), te pošiljalac (na zaleđini koverte) obavezno treba da bude SAMO pod jedinstvenom šifrom rješenja

– opis (obrazloženje) rješenja do 300 riječi (u naslovu navesti samo šifru)

b) u drugoj posebno poslanoj koverti potrebno je dostaviti:  ispunjen prijavni obrazac sa traženim podacima autora rješenja i jedinstvenom šifrom pod kojom je poslano idejno rješenje tj. koverta broj 1.

Obje koverte tj.prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično na protokol ili preporučenu pošiljku na adresu:

OPĆINA TRAVNIK

Ulica Konatur, 72270 Travnik, BiH

(Služba za razvoj, privredu i vanprivredu)

„Za Turističku zajednicu Općine Travnik“

sa naznakom:

PRIJAVA ZA JAVNI POZIV

ZA IZRADU LOGOTIPA TURISTIČKE DESTINACIJE TRAVNIK

/NE OTVARATI/

Na poleđini prve koverte (a) upisati SAMO  šifru  (jedinstvenu šifru rješenja)   i broj 1

Na poleđini druge koverte (b) upisati SAMO  šifru  (jedinstvenu šifru rješenja)  i broj 2

 • Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
 1. Za sve dodatne informacije obratite se na kontakt mob. 061 187 387.

DIREKTOR UREDA TZ TRAVNIK

Samer Dolovac

Novum.ba/Travnicki.info

Vezano: