Radarske kontrole za 21.septembar

Stacionarni radari
 •  
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
Nestacionarni radari
 • PS TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 21. 09. 20236 -

  PS TRAVNIK

  08:30 do 10:30 sati Vrelo
  12:00 do 14:00 sati Kalibunar
  16:30 do 18:30 sati Nova Bila (kod OŠ)
  20:00 do 21:30 sati Donje Putićevo.

 • PS KREŠEVO
 • Najavljene radarske kontrole za 21. 09. 2023. -

  PS KREŠEVO

  10:00 do 12:30 sati Alagići
  16:00 do 18:30 sati Resnik.

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 21. 09. 2023. -

  PS KISELJAK

  08:30 do 10:30 sati Han Ploća
  11:00 do 13:00 sati Draževići
  13:30 do 15:30 sati Višnjica Polje.

 • PS BUSOVAČA
 • Najavljene radarske kontrole za 21. 09. 2023. -

  PS BUSOVAČA

  10:00 do 11:30 sati Gavrine kuće Kaonik (stari most)
  11:30 do 13:00 sati ulica 1.mart/ožujak (skretanje za naselje Luka)
  14:00 do 15:30 sati ul. N. Š. Zrinjskog (kod ug.objekta „Kim“)
  15:30 do 17:00 sati Oselište (granica sa općinom Kiseljak).

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 21. 09. 2023. -

  PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  07:00 do 07:30 sati ulica Vrbaska
  11:00 do 12:30 sati Boljkovac
  14:30 do 16:00 sati Pajić Polje
  20:00 do 21:30 sati Dražev Dolac.

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 21. 09. 2023. -

  PS DONJI VAKUF

  07:15 do 08:15 sati Torlakovac
  16:30 do 17:30 sati Komar
  19:00 do 20:00 sati Oborci
  21:00 do 22:00 sati ul. 770 Sbbr.

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 21. 09. 2023. -

  PS BUGOJNO

  13:00 do 14:30 sati Poriče
  15:00 do 16:30 sati ul. Slobode
  17:00 do 18:30 sati Podgaj (BC Bajrić)
  19:00 do 20:30 sati Vrbanja.

 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 21. 09. 2023. -

  PS FOJNICA

  08:00 do 10:00 sati ul. Bosanska
  10:30 do 12:30 sati Polje Ostružnica
  12:40 do 14:40 sati Tovarište.

 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 21. 09. 2023. -

  PS VITEZ

  15:00 do 17:00 sati M-5 Bila
  17:00 do 19:00 sati R-441 Počulica
  20:00 do 21:00 sati ul. Stjepana Radića
  21:00 do 22:00 sati M-5 Šantići.

Novum.ba

Vezano: