U Dječijem vrtiću Donji Vakuf održana završna radionica projekta "Zdravo jedi - zdravo rasti"

Dječiji vrtić Donji Vakuf

U donjovakufskom Dječijem vrtiću danas je održana završna radionica projekta „Zdravo jedi-zdravi rasti“ koji se realizira posredstvom Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo FbiH i UNICEF u BIH. Projekat je usmjeren na unapređenje zdravlja djece predškolskog i školskog uzrasta, a donjovakufski Dječiji vrtić jedan je od 4 vrtića iz Federacije BiH, koji su uključeni u ovaj projekt.

Za sprovedbu ovog projekta, bilo je neophodno ispuniti 26 kriterija, a donjovakufski vrtić je do sada ispunio 25. Posljednji kriterij se sastojao u mjerenju visine i težine, te Indexa tjelesne mase (BMI), a realizacija ovog dijela projekta završena je početkom novembra sa predstavnicima Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

-Odgovarajuća ishrana osnovni je preduslov za postizanje optimalnog rasta i razvoja djece i dostizanja najvećeg mogućeg standarda zdravlja. Do ovih ciljeva, obzirom da problem ishrane djece, kako globalno tako i u BiH, i dalje predstavlja jedan od vodećih javnozdravstvenih izazova, možemo stići jedino sveobuhvatnim multisektorskim pristupom, kazao je Zlatan Peršić iz Federalnog ministarstva zdravstva dodajući kako su sve spomenute aktivnosti u kojima zajedno rade predstavnici različitih sektora u potpunosti u skladu sa evropskom zdravstvenom politikom.

Unicef već nekoliko godina podržava projekat „Škole-prijatelji zdrave ishrane“, inicijativu koju su zajedno promovirali Unicef i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) istakla je Alma Herenda, iz Odjela za zdravlje i rani rast i razvoj u Unicefu BiH,

-Implementacija ove inicijative sprovodi se već deset godina, a mi radimo na implementaciji tog projekta u vrtićima jer smatramo da je izuzetno bitno da djeca u što ranijem uzrastu naviknu na zdravu ishranu, vježbanje, zdravi stil života, te smo sa našim projektom najprije krenuli s vrtićima.

Prvi dio projekta realiziran je tokom 2014. i 2015. godine u šest vrtića u šest kantona FBiH, a drugi dio projekta podrazumijeva četiri preostala kantona.

Ispred Zavoda za javno zdravstvo FBiH, danas je u vrtiću boravila dr. Aida Filipović-Hadžiomeragić koja je kazala kako će vrtići uključeni u projekat na ovaj način ispuniti kriterije za dobijanje certifikata Svjetske zdravstvene organizacije u smislu zdrave ishrane i razvoja djece.

Međunarodna akreditaciona šema, koju je pripremila Svjetska zdravstvena organizacija, nominira vrtiće i dodjeljuje im naslov „Vrtići-prijatelji zdrave ishrane“ ukoliko ispune zahtjevne kriterije kojih ima ukupno 26, a podrazumijevaju 5 najvažnijih komponenti i odnose se na jelovnike, ishranu, prehrambenu politiku, infrastrukturu i saradnju sa zdravstvenom službom. Moram istaći da je vrtić u Donjem Vakufu za posebnu pohvalu, kako infrastruktura i osoblje, tako i roditelji i zajednica.

 

Direktorica vrtića Hadžija Begović ranije je kazala kako u ovoj ustanovi koriste uglavnom domaće voće i proizvode, promovišu zdrave prehrambene navike, te im ni realizacija ovakvog projekta nije predstavljala problem.

„Nismo imali velikih izmjena u ishrani i obrocima, osim u doručku, i što je najvažnije djeca dobro reaguju i prihvatuju promjene. Drago nam je da smo dio ovakvog projekta, jer je vrlo važno da u ovom najmlađem i predškolskom uzrastu, djecu naučimo zdravoj ishrani i zdravim navikama. Nadamo se da će ishod današnje završne radionice predstavnika Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo FbiH i UNICEF u BIH biti pozitivno ocijenjen te da će Dječiji vrtić dobiti certifikat „Vrtići-prijatelji zdrave ishrane“, Svjetske zdravstvene organizacije.

Dječiji vrtić iz Donjeg Vakufa jedini je u Srednjobosanskom kantonu koji je bio uključen u ovaj projekat i proces dobijanja certifikata Svjetske zdravstvene organizacije.

Izvor: Novum.ba

Vezano: