Od danas u FBiH besplatan telefonski broj za prijavu divljih deponija

Građani Federacije Bosne i Hercegovine od danas mogu anonimno prijaviti lokalitet i podatke o divljim deponijama otpada u njihovim sredinama besplatnim pozivom na telefonski broj: 080 05 05 06.

Ova telefonska linija nazvana je "Zeleni alarm", a cilj je sačinjavanje registra divljih, nelegalnih deponija otpada u urbanim i ruralnim sredinama u Federaciji BiH te saniranje i remedijacija tla. Pažnja realizatora projekta bit će fokusirana na deponije koje sadrže opasne materije, ali je bitno locirati i sve druge osim onih s tečnim otpadom budući da takve nisu predmet ovog projekta.

Kampanju će realizirati nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa (CCI) u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH u projektu „Mapiranje divljih deponija“, najavljeno je danas na pres-konferenciji CCI-ja.

Od potrebih 62.510 KM za realizaciju projekta, Federalni fond će izdvojiti 50.000 KM.

Namjera je da doprinese sistemskom rješavanju višedecenijskog problema nelegalnih deponija raznih vrsta otpada.

Osim od samih građana, realizatori će podatke o deponijama sakupljati od lokalnih uprava. U tom cilju su nekim općinskim ili gradskim upravama u Federaciji BiH već upućeni odgovarajući dopisi, a odziv je zadovoljavajući, kako je rečeno na pres-konferenciji.

U tom pozitivnom kontekstu su spomenute lokalne uprave: Kaknja, Bihaća, Novog Travnika, Lukavca, Kreševa, Bugojna i druge.

Novum.ba

Vezano: