Prvenstvo SRS F BiH u disciplini mušičarenje u Donjem Vakufu

Prvenstvo SRS F BiH u disciplini mušičarenje (flyfishing) održat će se u nedjelju, 04.08.2019. godine na rijeci Vrbas u Donjem Vakufu.

Na osnovu Odluka T.K. i U.O. SRS F BiH, KUP će se provesti u jednom danu (1 kolo) u 3 sektora po 2 sata uz plaćanje kotizacije od 40,00 KM po ekipi (3+1) i 10,00 KM po takmičaru koji nastupa pojedinačno.

Pravo učešća na Prvenstvu Federacije ima po jedna ekipa iz svakog udruženja, plus maksimalno 2 pojedinca ili 1-2 pojedinca bez ekipe.

Sva sportsko ribolovna udruženja koja broje preko 300 članova imaju pravo prijaviti još po jednu ekipu za Prvenstvo SRS F BiH.

Prijava i uplata kotizacije za učešće ekipe je obavezna, i krajnji rok prijava i uplata kotizacije je 01.08.2019. do 12 sati. Uplate se vrše na žiro račun SRS F BiH broj: 1020500000075561 – Union banka Sarajevo.

Prijava i uplata kotizacije na dan takmičenja neće biti moguća. Također, pravo nastupa imaju samo članovi društva što dokazuju članskom kartom društva koje ih šalje na takmičenje.

Prijave za takmičenje se vrše kod komesara takmičenja:

Erna Kardaš

telefon 061/460-154

e-mail.ribolovci.bihac@bih.net.ba

ili kod sekretara SRS F BiH:

Lidija Bogić

telefon 033/618-055

e-mail: srsfbih@gmail.com

Tehnika lova i ograničenja:

Izmjenom i dopunom člana 29. Pravilnika za mušičarenje – fly fishing SRS F BiH, lovi se sa maksimalno 3 (tri) muhe, koje moraju slobodno visiti 50 cm (pedeset centimetara) jedna od druge, po slobodnom izboru bez kontra kuke i propisanim otežanjem prema FIPS-Mouche pravilima.

Boduju se sve ribe: potočna pastrmka, lipljen, kalifornijska pastrmka iznad 20 cm, mladica iznad 70 cm.

Ulov se stavlja u končane mreže sa obručem (samo jedna se može koristiti) koje osiguravaju svaki takmičar za sebe.

 

Takmičari su dužni glasno objaviti da su ulovili ribu kako bi susjedni takmičari imali saznanje o ulovu takmičara susjeda.

Mjerenje se vrši na kraju takmičenja, u svakom sektoru sektorske sudije pristupit će mjerenju ulova od takmičara do takmičara uz obavezno prisustvo susjednog takmičara.

SATNICA TAKMIČENJA:

Subota , 03.08.2019.

Trening od 12,00 do 19,00 sati van takmičarske staze. Obavezna najava domaćinu SRD ”Vrbas” iz Donjeg Vakufa.

Smještaj u Donjem Vakufu, po vlastitom izboru.

Nedjelja, 04.08.2019. godine

Dolazak takmičara u Donji Vakuf……….…………………..do 7,00 sati

Registracija kod sekretara takmičenja ……7,00—7,30 sati na stazi za Fly-Fishing niže mosta u Donjem Vakufu).

Žrijeb za sektore A, B i C………………………7,30 – 8,00 sati (svi takmičari podijeljeni u 3 grupe)

Svečano otvaranje takmičenja……………….. ….8,00 sati

Izlazak na takmičarsku stazu……………………..8,15 sati sati

Početak takmičenja u I (prvom) sektoru………8,30 – 10,30 sati (2 sata)

Odmor i promjena sektora………………….….10,30 – 11,30 sati

Takmičenje u II (drugom)sektoru………….…..11,30 – 13,30 sati (2 sata)

Odmor za ručak…………………..………………..13,30 – 15,45 sati

Izlazak na takmičarsku stazu………………….….15.45 sati

Takmičenje u III (trećem) sktoru.…………..16,00 – 18,00 sati (2 sata)

Objava rezultata i proglašenje pobjednika ekipno i pojedinačno – 19,00 sati ispred ribarske kuće na stazi ili gdje domaćin odredi.

Za sve dodatne informacije o takmičenju kontakt osobe su:

Komesar takmičenja Erna Kardaš 061 460-154

Domaćin takmičenja Amir Mlinarević , SRD “Vrbas“ Donji Vakuf 061 /987-944

SUDIJE NA PRVENSTVU SRS F BiH U MUŠIČARENJU – Donji Vakuf 2019.

Delegat: Ivica Tomičić – Busovača državni sudija

Glavni sudija: Plivčić Armin – Donji Vakuf, državni sudija

Sektorske sudije:

Borislav Bilić, državni sudija

Mujo Čojdo, državni sudija

Vinko Slipac, državni sudija

Kolonić Almedin, državni sudija

Zahirović Sabahudin, državni sudija

Sekretar/Komesar: Erna Kardaš, internacionalni sudija, mob tel:: 061 460-154

Pet prvoplasiranih ekipa stiču pravo nastupa na KUP-u BiH u 2020 g.

Pet prvoplasiranih pojedinaca stiču pravo učešća u Premijer mušičaskoj – fly fishing ligi BiH za 2020.

Komesar takmičenja/sekretar, Erna Kardaš, TSK SRS F BiH

Novum.ba

Vezano: