U Novom Travniku održana ‛Šumarska večer 2020‛

U Novom Travniku sinoć održan III. Stručno edukativni zbor radnika – Šumarska večer 2020. Srednjobosanske šume/Šume Središnje Bosne d.o.o. Donji Vakuf.

ŠPD Srednjobosanske šume danas upošljavaju 849 radnika i sa sigurnošću se može reći da je najuspješnije privredno preduzeće ne samo na području Federacije BiH već i u Bosni i Hercegovini.

Za malo više od dvije godine Društvo je izmirilo svoje obaveze i počelo ulagati značajna sredstva u nabavku nove mehanizacije, ali i druge segmente rada.

Vidna pažnja posvećena je uzgoju šuma, prvenstveno kroz šumsko uzgojne radove. Akcent je proteklih godina postavljen na razvoj i ulaganje u vlastite rasadnike u Bugojnu, Busovači i Travniku. Rasadnici predstavljaju osnovu za pošumljavanje i oni dobivaju izgled evropskih rasadnika, iz kojih iz godine u godinu izlaze sve veće i kvalitetnije količine sadnog materijala. Tako je 2016. godine zasađeno 500.000 sadnica, 2019. preko milion, a i pored nedostatka sadnog materijala i sjemena na tržištu za ovu, 2020. godinu proizvedeno je i spremno za sadnju preko milion i petsto hiljada sadnica iz vlastite proizvodnje.Također, mnogo pažnje posvećeno je zaštiti šuma, te brizi prema uposlenicima, kroz segment zaštite na radu. Društvo je uvelo FSC certifikat, koji osigurava održivi razvoj u upravljanju šumama na cijelom području gospodarenja Društva.

U periodu od 2016. do 2019. godine preduzeće je ostvarilo dobit od 18 miliona maraka , od čega je samo u prošloj 2019. godini dobit bila 5 miliona maraka. Za protekle četiri godine agilno rukovodstvo ŠPD Srednjobosanske šume investiralo je preko 12 miliona KM, od čega samo u prošloj godini oko 4 miliona maraka. Uz to svim uposlenicima stvoreni su dobri uslovi za rad, podignut je prosjek plaće iznad prosjeka Federacije, a što je jako važno, sve obaveze prema izvođačima, dobavljačima i državi su uredno i transparentno servisirani i u 2019. godini.

U toku je izgradnja velikog kompleksa Šumarije Novi Travnik. Svečano otvorenje ovog kompleksa planirano je za drugu polovinu ove godine.Vrijednost projekta je oko 800.000 KM.

Uručene su zahvalnice i priznanja najboljima, sretni dobitnici su dobili vrijedne nagrade na tomboli, uz večeru i veselje do ponoći možemo reći da je ovo bila najbolja Šumarska večer do sada. Direktor Vildan Hajić i uprava društva u 2020. godinu su ušli sa parolom “idemo dalje i još jače”.

Zahvalnice za nesebično zalaganje i doprinos u radu i razvoju Društva uručene su: načelniku Novog Travnika Refiku Lendi, samostalnom sindikatu šumarstva i prerade drveta Srednjobosanskog kantona, ministru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi SBK/KSB Salkanu Merdžaniću, Premijeru Vlade SBK/KSB Tahiru Lendi.

Od strane glavnog povjerenika ŠPD SBŠ/ŠSB i predsjednika kantonalnog odbora SSŠPD BiH uručena je zahvalnica predsjedniku uprave društva Srednjobosanske šume Vildanu Hajiću za lični doprinos uspješnom poslovanju, podršku i korektnu saradnju sa sindikatom društva.

PRIZNANJA:

Najbolji sjekač i pratilac:

Treće mjesto osvojio je sjekač Husein Fulan sa pratiocem Džemalom Muslimovićem -Šumarija Bugojno.

Drugo mjesto – sjekač Mehmed Habib, sa pratiocem Muhamedom Habibom – šumarija Donji Vakuf ;

Prvo mjesto osvojio je sjekač Sejo Kajmak, pratilac Edin Juhić – Šumarija Busovača.

Najbolje posade traktora – vozači i kačioci:

Treće mjesto osvojila je posada u sastavu : Jusuf Huzbašić sa kačiocima Džemil Bukvić i Džemal Merdžanić – Šumarija Fojnica.

Drugo mjesto osvojila je postava Šumarije Bugojno u sastavu : Muamer Behlić sa kačiocima Nahid Mandara i Emir Habib.

Prvo mjesto osvojila je posada traktora, također, Šumarije Bugojno u sastavu : Senaid Sadiković, vozač sa kočiocima Saudin Bašić i Zijad Forić.

Najbolji manipulanati sječe i krojenja prema količini primljenih šumskih drvnih sortimenata:

Treće mjesto pripalo je Mirnesu Pandži, Šumarija Bugojno

Drugo mjesto pripalo je Halidu Karamanliću, Šumarija Donji Vakuf,

Prvo mjesto i epitet najboljeg manipulanta sječe i krojenja prema količini primljenih drvnih sortimenata pripalo je Nevzudinu Čogiću iz Šumarije Travnik.

Najbolji manipulanti sječe i krojenja prema količini izdvojenih visoko vrijednih drvnih sortimenata:

Treće mjesto osvojio je Šemsudin Selman, Šumarija Travnik sa 1552 metra kubna,

Drugo mjesto pripada Nevzudinu Čogiću , Šumarija Travnik sa 1602 metra kubna drveta

Prvo mjesto osvojio je Halid Karamanlić , Šumarija Donji Vakuf sa 1847 metara kubnih .

Najbolji manipulanti otpreme:

Treće mjesto u ovoj kategoriji osvojio je Hajrudin Novalić, Šumarija Bugojno

Drugo mjesto pripada Azmiru Hrustanoviću, Šumarija Travnik

Prvo mjesto osvojio je Edim Šakić, Šumarija Travnik.

Najbolje šumarije po realizaciji šumsko-uzgojnih radova u 2019.

Treće mjesto dijele Šumarije Gornji Vakuf – Uskoplje i Bugojno

Drugo mjesto pripalo je Šumariji Novi Travnik

Prvo mjesto osvojila je Šumarija Donji Vakuf.

Najbolji inžinjeri- doznačari:

Treće mjesto osvojio je Halil Vileš , Šumarija Bugojno sa doznačenih 23.890 metara kubnih

Drugo mjesto Nezir Čaušević, Šumarija Gornji Vakuf – Uskoplje sa doznačenih 26.201 metar kubni

Prvo mjesto osvojio je Admir Ganibegović , Šumarija Travnik, koji je doznačio 27.846 metara kubnih.

Tri najbolje Šumarije na osnovu fizičkog obima proizvodnje u odnosu na Plan u 2019. godini:

Treće mjesto podijeliće Šumarije Fojnica i Dobretići

Drugo mjesto pripalo je Šumariji Travnik

Prvo mjesto osvojila je Šumarija Kreševo

Šumarije, koje su ostvarile najbolji finansijski efekat u 2019. godini:

Treće mjesto osvojila je Šumarija Jajce

Drugo mjesto pripalo je Šumariji Donji Vakuf

Prvo mjesto osvojila je Šumarija Travnik

Novum.ba/bugojno-danas

Vezano: