Raspored najavljenih radarskih kontrola za područje SBK

Stacionarni radari
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
Nestacionarni radari
 • PS Travnik
 • Najavljene radarske kontrole za 22. 02. 2020. -

  PS TRAVNIK

  18:30 do 19:30 sati Dolac na Lašvi
  20:00 do 21:00 sati Kalibunar – BC ABA
  21:30 do 22:30 sati M-5 Šehida
  23:00 do 00:00 sati Donje Putićevo
  01:00 do 02:30 sati Nova Bila

 • PS Vitez
 • Najavljene radarske kontrole za 22. 02. 2020 -

  PS VITEZ

  08:00 do 11:00 sati R-440 Zabilje

  11:00 do 16:00 sati M-5 Bila- Ti Oil

 • PS Fojnica
 • Najavljene radarske kontrole za 22. 02. 2020. -

  PS FOJNICA


  09:30 do 11:00 sati Ostružnica Polje
  11:30 do 13:00 sati ulica Bosanska

 • PS Bugojno
 • Najavljene radarske kontrole za 22. 02. 2020. -

  PS BUGOJNO

  08:00 do 09:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije (Koni)
  10:00 do 11:30 sati regionalni put, Ždralovići
  12:00 do 13:30 sati ulica 307.M.brigade
  17:00 do 18:30 sati ulica Slobode (Špedicija)
  19:00 do 20:00 sati ulica Armije BiH
  20:30 do 21:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovska
  22:00 do 23:00 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug

 • PS Donji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 22. 02.2019. -

  PS DONJI VAKUF


  18:00 do 20:00 sati Torlakovac
  20:30 do 23:30 sati Prusac

 • PS Gornji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 22. 02. 2019. -

  PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  08:00 do 09:00 sati Ploča
  12:00 do 13:00 sati ulica Bistrička cesta
  14:00 do 15:00 sati ulica Vrbaska

 • PS Jajce
 • Najavljene radarske kontrole za 22. 02. 2020. -

  PS JAJCE


  09:00 do 11:30 sati M-5 Dolabije
  12:00 do 14:30 sati M-16 Podmilačje

 • PS Kiseljak
 • Najavljene radarske kontrole za 22.02.2020. -

  PS KISELJAK

  09:00 do 11:00 sati A-1 Lepenica
  12:00 do 14:30 sati Azapovići
  17:00 do 18:30 sati Draževići

 • PS Novi Travnik
 • Najavljene radarske kontrole za 22. 02. 2020. -

  PS NOVI TRAVNIK

  09:30 do 11:00 sati M-16.4 Duhovo
  15:30 do 17:00 sati R-439 Rastovci

Novum.ba

Vezano: