Usvojen budžet općine Jajce za 2020. godinu

Na jučer održanoj 18. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Jajce usvojen je Budžet općine Jajce za 2020. godinu u iznosu od 19.763.500,00 KM.

Vijećnici su usvojili i Odluku o izvršenju Budžeta Općine Jajce za 2020.godinu. 

Odluka o davanju prethodne saglasnosti u postupku dodjele koncesije eksploataciju kamenog materijala na lokalitetu  „GROJIT“ Općina Jajce, investitor BH4 d.o.o.  Jajce nije dobila potrebnu većinu. Također, vijećnici nisu usvojili ni Odluku o izmjeni i dopuni odluke o samozapošljavanju mladih na osnovu najbolje poslovne ideje.

Na današnjem zasjedanju usvojena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima i lokacijama za taxi stajališta za područje Općine Jajce. Vijećnici Općinskog vijeća Jajce donijeli su Rješenje o imevanju Komisije za raspodjelu sredstava Grant za sport za 2020. godinu i Rješenje o imenovanju Komisije za izlaganje na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta K.O.Divičani. 

Dnevni red 18. redovne sjednice Općinskog vijeća Jajce proširen je za dvije tačke. Tako je Vijeće danas donijelo Rješenje o stavljanju van snage Rješenja o konačnom imenovanju članova Skupštine JKP „Vodovod i kanalizacija“ Jajce d.o.o. i usvojilo Zaključak kojim se zadužuje Komisija za izbor u reguliraa tijela Općine Jajce da pristupi raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Skupštine JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Jajce.    

Novum.ba

Vezano: