U poštanskim jedinicama BH Pošte omogućeno plaćanje računa za struju bez naknade

Na osnovu zaključenog ugovora između “JP Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo” i “JP BH POŠTA” d.o.o Sarajevo korisnicima je omogućeno plaćanje računa za utrošenu električnu energiju bez naknade u svim poštanskim jedinicama BH Pošte sa područja opština:

• CP Sarajevo – Ilijaš, Trnovo, Vogošća i Hadžići;
• CP Tuzla – Kladanj, Sapna, Teočak, Doboj Istok, Čelić, Banovići, Kalesija, Gradačac, Gračanica i Srebrenik;
• CP Zenica – Breza, Doboj Jug, Žepče, Olovo, Vareš, Visoko, Kakanj, Zavidovići, Maglaj i Tešanj;
• CP Bihać – Bihać, Cazin, Bužim, Bosanski Petrovac, Ključ, Bosanska Krupa, Sanski Most i Velika Kladuša;
• CP Travnik – Fojnica, Kiseljak, Bugojno, Vitez, Novi Travnik, Busovača, Gornji Vakuf i Donji Vakuf;
• CP Mostar – Konjic i Jablanica;
• CP Goražde – Goražde, Foča-Ustikolina i Pale-Prača.

Novum.ba

Vezano: