U Gornjem Vakufu -Uskoplju do danas zaraženo 9 osoba

Općinski Štab civilne zaštite Gornji Vakuf- Uskoplje, na sastanku održanom 06.04.2020. godine u sali Općinskog vijeća, razmatrao je Informaciju o Higijensko epidemiološkoj situaciji ( HES ) na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje i poduzetim mjerama i radnjama na suzbijanju širenja zarazne bolesti koronavirusa na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje, te daje sljedeće

Saopštenje za javnost.

Ukupan broj ljudi kojima je izdato Rješenje o samoizolaciji je 351. a Rješenje je prestalo da vrijedi za ukupno 201. osobu, tako da je u izolaciji ostalo 150 osoba.

Broj testiranih lica na virus COVID-19 do danas je 55 od kojih je 9 pozitivnih i isti se nalaze u samoizolaciji. Osoba koja se nalazi na bolničkom liječenju u Travniku se osjeća dobro.

Nakon sastanka održanog 03.04.2020. godine nadležne osobe Općinskog štaba civilne zaštite, stupile su u kontakt sa Zavodom za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona, sa kojim je dogovoreno da se izvrši dezinfekcija područja iz kojeg dolaze zaražene osobe u naselju Voljice i naselju Trnovača.

Navedenu dezinfekciju su u dane vikenda (04. i 05.aprila) izvršile službe Zavoda za javno zdravstvo SBK i jedinica Vatrogasne službe Gornji Vakuf-Uskoplje.

Naloženo je direktoru JKP „Radovina” da do kraja sedmice izvrši pranje svih gradskih ulica.

Nadležni iz Policijske stanice i Općinskog štaba Civilne zaštite apeluju na osobe koje su pozitivne ( 9 zaraženih ) na COVID-19 i članove njihovih porodica, da se STROGO pridržavaju odredbi samoizolacije. Zbog zabrane kretanja, zaključeno je da se osobe koje se nalaze u izolaciji mog javiti Općinskom štabu Civilne zaštite, Crvenom križu, JU „Dom zdravlja” za bilo koju vrstu pomoći.

Savjesnim ponašanjem i mjerama zaštite vjerujemo da ćemo posljedice pandemije ovoga virusa svesti na najmanje moguću mjeru.
Ostanite kući.

Novum.ba

Vezano: