JAJCE/Javni poziv za dodjelu deset paketa za proizvodnju jagoda uz sufinansiranje projekta

Na osnovu strateških ciljeva utvrđenih u Strategiji razvoja Općine  Jajce koji se odnose na podsticaje za poljoprivrednu proizvodnju  i na osnovu Sporazuma zaključenog između Općine  Jajce i NVO „Caritas Švicarske“, broj:02-24-1975/20 od 4.3.2020. godine kojim su osigurana donatorska sredstva od strane  „Caritas Švicarske“ 40%, Općina Jajce 40% i vlastitog učešća korisnika 20%, u cilju razvoja proizvodnje jagode na području Općine Jajce, Općinski načelnik raspisuje JAVNI POZIV za predaju zahtjeva za dodjelu deset (10) paketa za proizvodnju jagode uz sufinansiranje projekta.

NAPOMENA: Zbog trenutne situacije uzrokovane korona virusom zainteresovani trebaju popuniti SAMO PRIJAVU bez dostavljanja tražene dokumentaciju. Sve korisnike koji izvrše prijavu u datom roku blagovremeno ćemo obavijestiti o dostavljanju potrebnih dokumenata. Popunjenu PRIJAVU možete dostviti i elektronskim putem na e mail adresu opc.jajce@tel.net.ba Također, PRIJAVU možete preuzeti u Šalter sali Općine Jajce, popuniti i predati. JAVNI POZIV i PRIJAVU preuzmite ispod teksta.

JAVNI POZIV - JAGODE

PRIJAVA - JAGODE

Novum.ba

Vezano: