Obavijest korisnicima usluga Doma zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje

Obavještavaju se svi korisnici usluga Javne ustanove Dom zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje da će redovno pružanje zdravstvenih usluga početi sa 04.05.2020.godine(ponedjeljak) u nešto izmjenjenom načinu.

Svi pacijenti koji imaju potrebu za zdravstenom uslugom dužni su se telefonski najaviti.Pacijenti mogu zatražiti da budu primljeni kod određenog doktora nakon čega će se upisati u evidenciju za prijem kod traženog doktora i odmah će im se odrediti i termin prijema kod traženog doktora.

Pacijenti koji imaju potrebu za zdravstvenom uslugom kod bilo kojeg doktora upisivat će se također u evidenciju za prijem i odredit će im se termin za prijem.

Pacijenti koji žele kućnu dostavu lijekova također mogu nazvati određeni broj telefona i saopštiti tačan naziv lijeka radi kućne dostave.

Brojevi telefona za određene doktore:

030 265 627 - doktor Ejub Zukić

030 509 028 - doktor Tvrtko Krajina i doktor Almir Čalkić

030 509 092 - doktorica Adnana Karilić i doktorica Snježana Tirić

030 509 093 - doktorica Ana Novaković

030 509 094 - doktorica Hidajeta Zukić-Supur

030 494 094 - usluge stomatologa, pedijatra i fizijatra

030 265 502 - usluge doktora koji ordiniraju svaki dan u
Previjalištu

030 509 078 - broj telefona za kućnu dostavu lijekova

Molimo pacijente da prilikom posjete Domu zdravlja obavezno nose zaštitnu masku i rukavice.

Novum.ba

Vezano: