Redovno pružanje zdravstvenih usluga u Domu zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje

Obavještavaju se svi korisnici usluga Javne ustanove Dom zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje da se proglašavanjem prestanka stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području općine Gornji Vakuf - Uskoplje, uspostavlja redovno pružanje zdravstvenih usluga, na način na koji se usluge pružale prije pojave pandemije.

Samim tim prestaju važiti i brojevi koji su bili dostupni za sve građane tokom pandemije, te se prekida sa ličnom dostavom lijekova na adrese građana.

Novum.ba

Vezano: