Reciklaža – moj izbor

Dok je čovjek koristio samo materijale iz prirode i takav otpad odlagao, priroda nije imala problem da ga preradi, ali razvojem industrije pojavili su se materijali koji opterećuju životnu sredinu, koje priroda ne prepoznaje i ne može preraditi. Rješenje ovog problema leži u reciklaži otpada kojom se čuvaju biljni i životinjski svijet, prirodni resursi, smanjuje se zagađenje vazduha, vode i tla, štedi se električna energija, ali I produžava vijek sanitarnih deponija.

Ono što veliki broj ljudi ne zna je činjenica da je za razgradnju plastike, u zavisnosti od vrste plastike, potrebno je između 100 i 1.000 godina. Ova vrsta ambalaže, koja je u moderno vrijeme zamjenila staklenu ambalažu, naziva se skraćeno PET ambalaža i njenom reciklažom dobijamo sirovinu za izradu novih boca, materijal za jakne, sportske dresove, i slične proizvode.

Reciklirati možemo boce, plastičnu foliju, tegle za prehrambene proizvode, ambalažu za mlijeko i jogurt, kese za smeće, ambalažu za deterdžent kao i ambalažu sličnih proizvoda. Od ovako reciklirane plastike mogu se praviti građevinski materijali, igračke, auto-dijelovi, cijevi za navodnjavanje, a što je najvažnije smanjuje se emisija štetnih gasova koji utiču na efekat staklene bašte. Reciklažom jedne PET boce uštedi se energija dovoljna da šest sati napaja sijalicu od 60 W.

Iako je upotreba staklene ambalaže smanjena sa pojavom PET ambalaže, preporučuje se njena upotreba jer se može reciklirati bezbroj puta, pri čemu je veoma važno naglasiti da se i staklo mora reciklirati. Za razgradnju stakla potrebno je milion godina, dok neki naučnici tvrde da nije utvrđeno da li se staklo razgrađuje i nakon milion godina.

Poznavajući ove činjenice postavlja se pitanje zašto se u specijalnim kontejnerima za reciklažu plastike i stakla nalazi najmanje ove vrste ambalaže?

Odgovornost je na nama zato neka reciklaža bude i vaš izbor!

Ovaj projekat finansira fond za zaštitu okoliša FBiH.

 

Novum.ba

Vezano: