Općina Gornji Vakuf-Uskoplje i Fondacija Mozaik potpisale sporazum o saradnji

Općina Gornji Vakuf-Uskoplje i Fondacija Mozaik su, u maju 2020. godine, potpisale Memorandum o saradnji za period 01.06.2020.-31.12.2023. godine kojim se uspostavlja Omladinska banka Gornji Vakuf - Uskoplje.
To je program koji omogućava mladim ljudima da uzmu aktivno učešće u razvoju svoje zajednice kroz:
                  1) Pisanje i realizaciju projekata društvenog značaja;
                  2) Učešća u raspodjeli fondova;
                  3) Pokretanju vlastitog biznisa.
Trenutno Omladinska banka Gornji Vakuf - Uskoplje ima otvoren poziv za prijem 5 članova i članica u Odbor koji će biti zadužen za upravljanje Omladinskom bankom, u saradnji sa Općinom Gornji Vakuf - Uskoplje i Fondacijom Mozaik.
Ako imaš od 17 do 30 godina i želiš da radiš aktivno na razvoju svoje zajednice upoznaj se sa detaljima poziva i prijavi se u lonac.pro.
Poziv je otvoren do 15.06.2020. godine.

Ako želiš, pročitaj više o Programu Omladinske banke  i o tome kako funkcioniše Odbor

Novum.ba

Vezano: