Broj zaposlenih u FBiH od 5. maja porastao za skoro 9 hiljada

Nastavljaju se pozitivni trendovi rasta broja zaposlenih u Federaciji BiH. Ukupan broj zaposlenih 15.06.2020. godine po prebivalištu osiguranika iznosi 516.346.

Od početka pandemije, u Federaciji BiH je na dan 5. maja 2020. godine zabilježen najmanji broj zaposlenih i bio je 507.607.

U međuvremenu broj zaposlenih se povećao i na dan 15.06.2020. godine broj zaposlenih (prema prebivalištu osiguranika) je veći za 8.739.

tabelarnom pregledu može se vidjeti stanje broja zaposlenih po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama na dan 15.06.2020.godine.

Novum.ba

Vezano: