Otežan saobraćaj: Radovi na saobraćajnici u Novom Travniku

ilustracija

ilustracija

Dana 20.06.2020.g. (subota), na lokaciji gradilišta raskrsnice „Kružni tok“, koja zahvata dio puta koji trenutno služi kao obilaznica, vršiti će se radovi na spajanju kanalizacione mreže Međuvode, odnosno vršiti će se spajanje oborinske kanalizacije sa dijela kružnog toka i kompletna drenaža do prvog šahta na trenutnoj obilaznici.

Zbog izvođenja navedenih radova, jedan dio trake za saobraćanje će se obilježiti trakom i saobraćajnim znakom od strane izvođača radova, zbog ćega će doći do suženja puta, te će u funkciji biti samo jedna strana saobraćajnice.

Zbog svega navedenog, molimo građane Novog Travnika za strpljenje, te da koriste alternativni pravac ulaska u grad odnosno Magistralni put M16.4 Novi Travnik-Bugojno, kako bi se izbjegle veće gužve na ulazu u grad. Navedeni radovi će se vršiti u periodu od 08:00 sati ujutro, pa sve do završetka istih.

Zbog navedenih radova biti će angažovani i pripadnici Policijske stanice Novi Travnik koji će vršiti regulaciju saobraćaja.

Novum.ba

Vezano: