Danas 20. redovna sjednica Općinskog vijeća Jajce

Za srijedu, 8.7.2020. godine, zakazana je 20. redovna sjednica Općinskog vijeća Jajce. Sjednica će se održati u Velikoj sali Općine s početkom u 10:00 sati. Za 20. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Jajce predložen je sljedeći: 

DNEVNI   RED
1. Prijedlog Odluke o odobravanju kreditnog zaduženja
2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan održavanja, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih i nekategoriziranih cesta općine Jajce za 2020. godinu
3. Prijedlog Odluke o kriterijima za samozapošljevanje
4. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o pečatu Općine Jajce
5. Prijedlog Rješenja za izbor i imenovanje članova Skupštine JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Jajce
6. Prijedlog Odluke o angažmanu osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
7. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku da raspiše javni oglas za izbor korisnika licence JZU „Gradska ljekarna“ Jajce
8. Prijedlog Odluke o kriterijima, načinu i postupku stipendiranja učenika u srednjim školama koji se obrazuju za deficitarna zanimanja na području općine Jajce 
9. Prijedlog Zaključka kojim se daje suglasnost na prijedlog sporazuma o partnerstvu u implementaciji projekta Old rail trail (Stara željeznička stanica)
10. Prijedlog Odluke o prodaji postojećih svjetiljki javne rasvjete koje će biti zamjenjene LED svjetiljkama
11. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu korištenja plovila na rijekama i jezerima na području općine Jajce
12. Prijedlog dopunskog Rješenja sa skicom na ime Zdravko Brtan
13. Prijedlog dopunskog Rješenja sa skicom na ime Anto Cvitić
14. Prijedlog Odluke o posebnom statusu stana u ulici Srebrenička br.1/2 čiji je vlasnik Općina Jajce
15. Prijedlog Odluke o davanju na privremeno korištenje devasatirane zgrade Radio Jajce sa dvorištem
16. Davanje saglasnosti na Statut JP „Radio televizija Jajce“ d.o.o. Jajce

Novum.ba

Vezano: