Potpisani ugovori za početak radova na sanaciji mosta u Vincu i izgradnji i lokalnih puteva

Općina Jajce potpisala je ugovore o početku izvođenja radova na sanaciji mosta u naselju Vinac i izgradnji dionice na lokalnoj cesti Hrastovi-Kruščica, te rekonstrukciji ceste Kruščica-Lendići-Doribaba-Bistrica-Šimića Polje.

Radove na sanaciji mosta u naselju Vinac izvodiće preduzeća „Struktura“ d.o.o. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 82.952,17 KM sa PDV-om. Izvođač se obavezuje da radove izvrši u roku od 30 dana od dana uvođenja u posao, a nadzor nad izvođenjem radova povjeren je SZR „Baring“ Jajce.

Izgradnja dionice na lokalnoj cesti Hrastovi-Kruščica i rekonstrukciju ceste Kruščica-Lendići-Doribaba-Bistrica-Šimića Polje prema potpisanom ugovoru izvodiće preduzeće „BH4“ d.o.o. Vrijednost radova iznosi 514.800,00 KM sa PDV-om. Rok za završetak radova je 60 dana od dana uvođenja u posao, a nadzor nad izvođenjem radova vršiće preduzeće „EDI-ING“ d.o.o. Donji Vakuf. 

Realizacijom ovih projekata podići će se kvalitet življenja ljudi u ovim krajevima, ali i osigurati bolji i sigurniji protok ljudi i roba. 

Novum.ba

Vezano: