Evo koliko će kantoni i općine dobiti novca od MMF-a

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici u Sarajevu donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu Federalnom mionistartvu finansija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - sredstva iz RFI aranžmana sa MMF-om".

Ovom Odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava u iznosu od 200 miliona KM na ime dodjele finansijske pomoći budžetima kantona u sanaciji posljedica nastalih usljed proglašene pandemije koronavirusa u FBiH. Također, objavljeno kako će biti raspoređeno 30 miliona KM iz federalnog budžeta namijenjenih općinama u FBiH.

Federalni premijer Fadil Novalić istakao je na press konferenciji nakon sjednice Vlade održane danas u Sarajevu, da će 200 miliona KM od MMF-a koji će biti dodijeljeni kantonima, te 30 miliona KM iz budžeta FBiH općina i gradovima biti značajna podrška.

Novalić je naglasio da u naredne dvije sedmice neće biti održavane redovne sjednice, a ukoliko se ukaže neki hitan razlog bit će odražene telefonske sjednice. Sve aktivnosti, rekao je on, odvijat će se kroz njegov ured i ministarstva.

Ministrica finansija Jelka Milićević je pojasnila da je kriterij za dodjelu novca od MMF-a bio broj stanovnika, s tim što su dva najmanja i najnerazvijenija kantona dobila više novca. Kada je riječ o 30 miliona KM, oni su 10 miliona raspodijeljeni linearno svim općinama i gradovima, a 20 miliona po javnim pozivima i projektima.

Novum.ba/Faktor

Vezano: