Ministarstvo privrede SBK/Informacija o nadležnosti izdavanja certifikata turističkim vodičima

Zbog povećanog interesa za rad turističkih vodiča Ministarstvo privrede/gospodarstva SBK/KSB dostavlja informaciju o nadležnosti izdavanja certifikata , odobrenja za rad i izdavanje iskaznice za turističkog vodiča kako bi budući turistički vodiči poslovali sukladno pozitivnim zakonskim propisima na prostoru našeg Kantona.

Turistički vodiči su osobe koje turistima pokazuju i stručno objašnjavaju prirodne ljepote i rijetkosti, kulturno-povijesne znamenitosti, umjetnička djela, etnogeografske i druge znamenitosti, društveno političke tijekove i  događaje te ekonomska dostignuća mjesta i područja.

Definiranje pojma, načina rada i uvjete koje moara ispunjavati turistički vodič propisani su u Zakonu o turističkoj djelatnosti Federacije BiH („Službene novine F BiH“, broj 32/09).

Prema ovom Zakonu turistički vodič mora da posjeduje slijedeće :

  1. Certifikat o položenom stručnom ispitu za turističke vodiče - Svaka osoba koje se želi baviti poslovima turističkog vodiča mora položiti ispit za turističkog vodiča te dobiti Certifikat o položenom stručnom ispitu . Način, uvjeti i metode polaganja stručnog ispita za turističke metode propisan je Pravilnikom o o stručnom ispitu za turističke vodiče ( „Službene novine F BiH“, broj  46/20) koje je propisalo Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Ovo Ministarstvo provodi postupak ispita za turističke vodiče.
  2. Odobrenje za rad – Nakon položenog ispita za turističke vodiče i dobivanje Certifikata o položenom stručnom ispitu kandidat je obavezan da se javi nadležnom općinskom tijelu za dobivanje odobrenja za rad.
  3. Izdavanje iskaznice turističkog vodiča – Nakon dobivanja odobrenja za rad (od strane nadležnog općinskog tijela) turistički vodič je obavezan da podnese Zahtjev za izdavanje iskaznice turističkog vodiča kod nadležnog kantonalnog ministarstva koje je zaduženo za poslove turizma.

Budući da turizam kao gospodarska grana ima velike potencijale za razvoj u našem Kantonu ovu informaciju koristimo da pozovemo zainteresirane osobe da i na ovaj način osiguraju sebi dodatna primanja, a nadamo se i siguran posao.

Novum.ba

Vezano: