Novi Travnik/Počela provedba projekta o prevenciji i sprječavanju nasilja u porodici

U sklopu Projekta „Jačanje ljudskih resursa multisektorskog tima o preventivnom djelovanju u cilju sprečavanja nasilja u porodici“ koji se realizuje u okviru sporazuma Gender Centra FBIH, Agencije za ravnopravnost spolova BiH i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice,a uz finansijsku pomoć USAID-a održani su  sastanci sa predstavnicima mjesnih zajednica općine Novi Travnik.

Nosilac ovog projekta je Centar za socijalni rad Novi Travnik a cilj  je bio kroz  radionice upoznati savjete mjesnih zajednica o prevenciji i sprečavanju nasilja u porodici kao i razbijanje stereotipa i predrasuda o ovoj problematici.

Predavači su  predstavnicima mjesnih zajednica približili problematiku nasilja u porodici bazirajući se na zakonskim odredbama koje tretiraju ovu oblast a prezentirani su  načini postupanja Centra za socijalni rad u slučaju prijave, obrade i zaštite žrtve nasilja. Poseban naglasak  stavljen je  na potrebu  multisektoralnog djelovanja svih aktera koji se bave slučajevima nasilja u porodici.

Posebno je dodatno skrenuta pažnja na obavezu svakog građanina da prijavi naselje za koje ima saznanje a osobito kada  je riječ o eventualnom nasilju kojem su izložena djeca.

U cilju upoznavanja  građana sa problemima nasilja u porodici izrađeni su  promo letci koji će biti distribuirani u široj lokalnoj zajednici.

Novum.ba

Vezano: