Travnik: U četvrtak predstavljanje projekta ''Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada''

U četvrtak, 17. septembra održat će se Info dan na kojem će se predstaviti projekt „Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini“ u okviru kojeg je, između ostalog, uspostavljena infrastruktura za prihvat posebnih kategorija otpada (reciklažno dvorište) u općini Travnik.
Projekt realiziraju GIZ - Njemačka razvojna saradnja kroz Program njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) - develoPPP.de i Preduzeće za uklanjanje otpada i reciklažu ALBA Zenica d.o.o. Partner u implementaciji projekta je REZ Agencija.
U projektu učestvuju općine Busovača, Travnik, Žepče i Tešanj i grad Zenica i njihova komunalna preduzeća.
Info dan će se održati 17. septembra/rujna (četvrtak) 2020. godine u Travniku, u krugu preduzeća JKP „Bašbunar“ u ulici Kalibunar 3a sa početkom u 11:00 sati.
Na Info danu gosti će imati priliku vidjeti i opremu/kontejnere za posebne kategorije otpada (ambalažni otpad, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadne gume, električni i elektronički otpad i medicinski otpad iz domaćinstava) koji su nabavljeni u okviru projekta i koji su postavljeni u jedinicama lokalne samouprave u kojima se projekt realizira.

Novum.ba

Vezano: