Zakazana 41. redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik

Zakazana 41. REDOVNA sjednica Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati  28. 10. 2020. godine (SRIJEDA), u 8 sati, u Centru za kulturu općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći

Dnevni red

 

 1. Pravilnik o dopuni Pravilnika o standardima i kriterijima za imenovanje članova upravnih i nadzornih odbora u privrednim društvima, preduzećima i ustanovama prema kojima ovlaštenja i obaveze po osnovu državnog kapitala imaju organi Općine Travnik
 2. Preporuka sa prijedlogom rang liste najboljih kandidata za izbor na pozicije u Nadzorni odbor JU „Centar za kulturu Općine Travnik“ i donošenje rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova NO „Centar za kulturu Općine Travnik“
 3. Preporuka sa prijedlogom rang liste najboljih kandidata za izbor na pozicije u Skupštinu PD „Vlašić“ d.o.o. Travnik i donošenje rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Skupštine PD „Vlašić“ d.o.o. Travnik
 4. Preporuka sa prijedlogom rang liste najboljih kandidata za izbor na pozicije u Skupštinu JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik i donošenje rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Skupštine JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik
 5. Preporuka sa prijedlogom rang liste najboljih kandidata za izbor na pozicije u Nadzorni odbor JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik i davanje Upute Skupštini JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik
 6. Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Travnik za 2019. godinu
 7. Davanje saglasnosti na akte Javnih ustanova kojima se definiše pitanje naknade članovima upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova
 8. a) JU Zavičajni muzej Travnik
 9. b) JU Hrvatski kulturni centar
 10. c) JU Centar za kulturu Općine Travnik
 11. d) JU Centar za socijalni rad Travnik
 12. e) JU Obdanište Travnik
 13. f) JU Gradska biblioteka Travnik
 14. Informacija o kulturi, sportu i informisanju u općini Travnik
 15. Informacija Skupštine JP Stan

Novum.ba

Vezano: