USAID ocijenio BiH: Dug je put do samoodrživosti

Američka organizacija za međunarodni razvoj USAID objavila je dokument „Putovanje do samoodrživosti“, u kojem su date ocjene i za našu zemlju.

BiH je dobila ocjenu 0,39 za liberalnu demokratiju na skali od 0 do 1, gdje nula predstavlja najnižu na jedinica najviši vrijednost. Poređenja radi, Srbija je ovdje ocijenjena sa 0,28, a Crna Gora 0,39. 

Ovdje su mjerene slobode govora, udruživanja, glasanja, vladavina prava, ograničenja sudske i izvršne vlasti itd.

Dobili smo ocjenu 0,37 kada je riječ o otvorenoj vladi. Ovdje se mjeri stepen do kojeg vlasti dijele informacije, pružaju građanima alatke za kontrolu vlasti i pospješuju učešće građana u donošenju odluka.

Kada je riječ o poslovnom okruženju dobili smo ocjenu 0,42 a u trgovinskim slobodama 0,73.

Kada je riječ o kapacitetu civilnog društva i medija ocijenjeni smo sa 0,80. Po kvalitetu obrazovanja naša ocjena je 0,60. 

Sa 0,39 smo ocjenjeni kada je u pitanju efektivnost vlasti. Kada je riječ o BDP-u po glavi stanovnika ocijenjeni smo sa 0,59 posto.

Iz ocjena koje smo dobili moglo bi se zaključiti da je dug put do samoodrživosti naše zemlje. 

Sve ocjene pogledajte OVDJE

Novum.ba

Vezano: