Nastavljaju se aktivnosti vezene za ponovno pokretanje Udruge poslodavaca općine Kiseljak

U Kiseljaku je početkom rujna ove godine nekoliko mlađih kiseljačkih poduzetnika formiralo   Inicijativni odbor za ponovno pokretanje Udruge poslodavaca općine Kiseljak, koja je nastala 2001. godine, ali već nekoliko godina ne funkcionira.

Na sastanku Inicijativnog odbora bili su i predstavnici Općine Kiseljak, a načelnik Mladen Mišurić-Ramljak tom je prigodom naglasio kako Općina podržava pokretanje Udruge, te će pružiti svesrdnu pomoć gospodarstvenicima, što je i do sada činila.

Cilj ponovnog pokretanja Udruge je, među ostalim, da se poduzetnicima olakša rješavanje problema s kojima se susreću u radu, zatim razmjena iskustava i informacija među gospodarstvenicima, lakša i brža komunikacija s Općinom i drugim razinama vlasti i slično.

Ovih dana su članovi Inicijativnog odbora poduzeli konkretne korake za ponovno pokretanje Udruge. Pripremili su Nacrt Statuta I Nacrt Odluke o visini članarine. Ovi dokumenti, te Poziv za članstvo, bit će dostavljeni svim gospodarstvenicima općine Kiseljak, a oni se mogu izjasniti na e-mail samir.halilovic@opcina-kiseljak.org

Inicijativni odbor će krajem ovoga mjeseca zakazati Obnoviteljsku skupštinu Udruge, sukladno važećim epidemiološkim mjerama.

Statut Udruge poslodavaca općine Kiseljak

Odluka o visini članarine udruga poslodavaca općine Kiseljak

REAKTIVACIJA UDRUGE POSLODAVACA PISMO NAMJERE

Novum.ba

Vezano: