BH Telecom donirao 555 hiljada KM obrazovnim ustanovama u BiH

Kompanija BH Telecom je ove godine uručila donacije u ukupnom iznosu od 2 miliona KM, od čega je milion KM u prvim danima pandemije doniran kantonalnim i općim bolnicama u Konjicu, Zenici, Goraždu, Travniku i Bihaću u iznosima od po 200.000 KM za nabavku potrebne medicinske opreme.

Još milion KM donacija raspoređen je na ukupno 164 pravna lica za podršku projektima pomoći ugroženoj populaciji, osobama sa invaliditetom i posebnim potrebama, narodnim kuhinjama, humanitarnim udruženjima i obrazovnim institucijama.

Među ova 164 pravna subjekta, značajan je broj obrazovnih ustanova kojima su uručene donacije BH Telecoma. Brojnim osnovnim i srednjim školama je donirano ukupno 450.535 KM, dok je iznos od 105.200 KM doniran domaćim fakultetima i to Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, Fakultetu elektrotehnike u Tuzli, Fakultetu za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu i Univerzitetu u Bihaću za nabavku potrebne opreme i opremanje informatičkih centara i laboratorija.

Prof. dr. Jasmin Velagić, dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, se zahvalio BH Telecomu na izuzetno vrijednoj podršci usmjerenoj na nabavku naučno-istraživačke opreme za potrebe studenata i mladih istraživača na odsjeku za telekomunikacije i odsjeku za automatiku i elektroniku, što će, kako je rekao, omogućiti značajno poboljšanje uvjeta za istraživanje i izvođenje nastavih aktivnosti.

"Donirana sredstva će biti utrošena za nabavku namjenske mrežne opreme sa ciljem lakšeg pridruživanja globalnoj istraživačkoj telekomunikacijskoj mreži PlanetLab. PlanetLab konzorcij se sastoji od renomiranih akademskih institucija i industrijskih istraživačkih laboratorija za razvoj novih tehnologija za distribuiranu pohranu, simulacijska i emulacijska testiranja mrežnih rješenja. PlanetLab mrežu čini više od 1000 čvorava raspoređenih na više od 700 lokacija širom svijeta. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu će biti prva institucija sa prostora Balkana koja će se pridružiti PlanetLab platformi što predstavlja veliki iskorak u istraživačkim kapacitetima u oblasti telekomunikacija. Također, dio sredstava će biti usmjeren za nabavku sofisticirane elektroničke opreme s ciljem poboljšanja uvjeta rada u laboratorijama za elektroniku, gdje studenti stiču osnovna zanja o elektroničkim komponentama i sklopovima, te razvoju elektroničkih sistema. Još jednom se zahvaljujemo na podršci istraživačkim aktivnostima i radujemo se saradnji i jačanju saradnje sa BH Telecomom kao vodećim telekomunkacijskim industrijskim partnerom u Bosni i Hercegovini", rekao je dekan Velagić.

Dr.sc. Nerdina Mehinović, dekanesa Fakulteta elektrotehnike u Tuzli, je menadžmentu BH Telecoma izrazila zahvalnost što su prepoznali da upravo studenti trebaju podršku za što bolje obrazovanje jer su oni okosnica razvoja društva u cjelini.

Novum.ba

Vezano: