OŠ "Kiseljak 1" Bilalovac obilježila Međunarodni dan prevencije vršnjačkog nasilja

Danas je u Osnovnoj školi "Kiseljak 1" Bilalovac obilježen Međunarodni dan prevencije vršnjačkog nasilja.

Širom svijeta posljednja srijeda u mjesecu februaru se obilježava kao Dan prevencije vršnjačkog nasilja.

Obilježavanje ovog dana prevencije je otpočelo 2007., kada je kanadski dječak bio izložen vršnjačkom nasilju jer je došao u školu u ružičastoj majici, koja je simbolizirala podršku teško bolesnoj majci.

Vršnjačko nasilje je složen fenomen ne samo sa svojim karakteristikama pojedinaca nego i odgojnim postupcima unutar porodice, kao i situacijskim faktorima.

O nasilju među djecom govorimo kad jedan ili više učenika uzastopno i namjerno uznemiruje, napada ili ozljeđujedrugo dijete koje se ne može odbraniti.Može imati oblik prijetnji, tjelesnih ozlijeda, odbacivanja, ruganja, zadirkivanja i ogovaranja.Roditelji i škola jesu i trebali bi biti partneri na istom zadatku, a to je zdrav rast i razvoj djece. Kako bi u tome uspjeli važno je međusobno povjerenje.

Djeca su naša briga, odgovornost i radost, sve u isto vrijeme.

 

 

Novum.ba

Vezano: