Općina Kiseljak stipendira 170 studenata

Javni poziv za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuje za deficitarna i ostala zanimanja u akademskoj 2020./2021. godini Općine Kiseljak, objavljen je 20. 01. 2021. godine na službenoj web stranici Općine i Oglasnoj tabli Općine. Komisija za dodjelu stipendija izvršila je pregled pristiglih prijava, te sačinila Zapisnik o istim.

Na konkurs se prijavilo 210 studenata, od kojih 170 ispunjava sve kriterije, a uslove za dodjelu stipendija Općine Kiseljak nije ispunilo 40 studenta.

Rezultate možete pogledati na LINKU

Novum.ba

Vezano: