Održana 5. redovna sjednica Općinskog vijeća Novi Travnik

Općinsko vijeće Novi Travnik, u četvrtak, 06.05.2021. godine, održalo je 5. redovitu sjednicu na čijem dnevnom redu je bila 21 tačka.

Donijeta je Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju proračuna i realizaciji plana kapitalnih primitaka i izdataka riznice Općine Novi Travnik za razdoblje 01.01. do 31.03.2021.godine, nakon čega je usvojen i budžetskog kalendara za 2022. godinu.

Općinsko vijeće donijelo je Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada Općinskog načelnika i službi za upravu Općine Novi Travnik za 2021. godinu.

Odluka o usvajanju potencijalnih projekata javno privatno partnerstvo za 2021.godinu i Odluka o usvajanju potencijalnih projekata javno privatno partnerstvo za period 2021.-2023.godina donesene su na 5. redovnoj sjednici.

Općinsko vijeće donijelo je Odluku o davanju prethodne saglasnosti društvu „Bomax“ doo Novi Travnik, Odluku o utvrđivanju sjedišta mjesnih zajednica kao i Odluku o raspisivanju Javnog poziva za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta radi korištenja u poljoprivredne svrhe na lokalitetu Čamića Brdo-Stojkovići;.

Odlukom Općinskog vijeća utvrđena je prosječna konačna građevinska cijena 1 m² (metra četvornog) korisne stambene površine na području Općine Novi Travnik u 2020. godini a donijeta je i Odluke o raspisivanju licitacije za prodaju zemljišta u vlasništvu i posjedu Općine Novi Travnik na lokaciji „Zapoda“ Opara.

Na 5. redovnojj sjednici donijete su Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora za:

Općinsko udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja i Udruženje demobilisanih boraca Općine Novi Travnik;

  • Karate klub „Orhideja“ Novi Travnik;
  • Udruga građana „Osmijeh“ Novi Travnik;
  • HKD „Napredak“ Novi Travnik;
  • Mjesnu zajednicu „Opara“ Novi Travnik;
  • Streljačke klubove „Meta“ i „Bratstvo“
  • Udruga Moto klub „The crows“ Novi Travnik;
  • Udruženje građana „Snaga“ Novi Travnik;

Također, donijeta je Odluke o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu JU „Dom Zdravlja“ Novi Travnik, Odluka o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu Katici Bilić iz Novog Travnika te Rješenje o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Bonu Mlakića iz Novog Travnika i Rješenje o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za poduzeće „Pole-extra“ d.o.o. Novi Travnik iz Novog Travnika.

Nakon što je ovlaštena projektantska kuća izvršila prezentaciju Općinsko vijeće donijelo je Odluku o usvajanju izmjena i dopuna Urbanističkog projekta za lokaciju stambeno-poslovne zgrade za kolektivno stanovanje u okviru Urbanističkog plana Novog Travnika 2020. Godine.

Rješenje o preuzimanju građevinskog zemljišta od ranijeg vlasnika i posjednika Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede KSB na Općinu Novi Travnik doneseno je na 5. redovitoj sjednici kao i Odluka o davanju saglasnosti Načelniku Općine Novi Travnik za zaključenje Sporazuma sa društvom Bajra d.o.o. Travnik.

Općinsko vijeće Novi Travnik donijelo je Zaključak o davanju mišljenja na Nacrt izmjena i dopuna Prostornog Plana KSB/SBK 2005. -2025. godine kao i Odluku o dopuni Odluke o načinu dodjele u zakup zemljišta u državnom vlasništvu i visini zakupnine.

Općinsko vijeće razmotrilo je i Inormaciju o realiziranim projektima kapitalnih ulaganja.

Novum.ba

Vezano: